Vi är glada att presentera Jonas Häggqvist och Katarina Liljestam Beyer från COLIVE som talare #sbdagarna2019

Coliving är framtidens boendeform ”Fram till år 2030 kommer 3 miljarder människor, eller 40% av jordens befolkning, att behöva en ny bostad. Våra bostäder kommer inte att kunna se ut som de har gjort det senaste århundradet. Vi måste börja tänka yt-effektivt, energisnålt och kostnadsriktigt. Coliving är en del i att kunna komma tillrätta med…

Vi kan stolt presentera Jonas Lindström som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Samhällsbyggnad och segregation Det talas idag mycket om att bygga socialt hållbara samhällen. Hur ställer sig denna vision i relation till de tendenser som pekar mot ett allt mer segregerat samhälle, inte minst frågan hur och var vi bor. Lindström lyfter fram utmaningar men också potentiella möjligheter i det pågående samhällsbygget. Jonas Lindström är filosofie…

Vi presenterar Martin Rudberg som talare på #sbdagarna2019

Nu kopplar vi upp byggplatserna Martin Rudberg är innehavare av L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik, och leder en grupp vid Linköpings universitets campus i Norrköping som forskar och undervisar inom bygglogistik. Martins forskningsintresse rör framför allt industrialisering, digitalisering och supply chain management inom byggandet, och som en del av detta är Martin projektledare för…