Vi är stolta att presentera Birgitta Govén som talare på #sbdagarna2019

Färdplanen för hållbart byggande – en bra bit på väg! Arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor är i full gång och fler företag, organisationer och kommuner vill vara med i arbetet. När hela värdekedjan samlas för att anta utmaningen att arbeta tillsammans för klimatneutralitet och hållbart byggande finns…

Geografi och värdering av småhus – empiriska exempel från södra Sverige

 Vi är stolta att presentera Magnus Andersson, docent i ekonomisk geografi som talare på #sbdagarna2019 Geografi och värdering av småhus – empiriska exempel från södra Sverige Presentationen använder geografiska metoder för att analyser olika faktorer som påverkar småhuspriser. Faktorer som studeras är investeringar i kollektivtrafik, arkitektur och närhet till unika och fastigheter. Alla exempel från…

Björn Bergstrand talar på #sbdagarna2019

Livscykelperspektiv i bostadsbyggande – med grön finansiering Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k. Gröna lån. Björn Bergstrand, hållbarhetschef och Senior Investor…

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning, Chalmers och KTH – talar på #sbdagarna2019

Anna Kadefors är professor i fastighetsförvaltning på institutionen för Fastigheter och byggande på KTH och gästprofessor vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Hennes forskning fokuserar på samarbete och lärande i relationer mellan företag i bygg- och fastighetssektorn. Upphandling är ett centralt område, liksom hur man organiserar för utveckling och innovation. Anna Kadefors…

Vi presenterar stolt Thomas Betong som utställare under #SBdagarna2019

Vi är jätteglada över att kunna presentera Thomas Betong som utställare under Samhällsbyggnadsdagarna 2019!   Under SBdagarna kan du upptäcka det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar, bli inspirerad och fördjupa din kunskap samt knyta nya viktiga kontakter.På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer och myndigheter. Som…