Konsultupphandling för ökad innovation och samverkan

Klara Granheimer, industridoktorand anställd av Trafikverket och studerar på KTH. Klara arbetar med strategiskt inköpsarbete på Trafikverket parallellt med doktorandstudierna. Hon har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta operativt med offentlig upphandling. Presentationen bygger på en pågående studie av hur upphandling av tekniska konsulter (planering och projektering) kan främja innovation och samverkan. En förstudie genomfördes 2019 (rapport) och…

Vi är stolta att presentera Tina Karrbom Gustavsson talare på #sbdagen2020

Tina Karrbom Gustavsson, tekn Dr och professor, KTH. Tina har lång erfarenhet av undervisning och forskning inom projektledning och temporär organisering. Hon medverkar i forskningsprojektet ProcSIBE som utvecklar ny kunskap om upphandling för ett innovativt och hållbart samhällsbyggande. En förstudie genomfördes 2019 (rapport) och under 2020 sker en fördjupad studie som bygger på litteratur, intervjuer och case.…

Tre snabba med Jonas Lind

1: Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagen? – Jag ska prata om hur vi kan använda scenarier om framtiden som ett konkret och praktiskt verktyg för att tänka bortanför hur samhället fungerar idag och öppna upp för nya tankar kring hur ett samhälle kan organiseras för att uppnå hållbarhetsmålen. En omställning till ett hållbart…