TISDAG 1 OKT

Dag 1

mingel_001-90x90

08:00 - 08:40

Frukost och ankomstregistrering

PLATS

M1

TALARE

publik-90x90

08:50 - 09:00

Huvudspår dag 1

08:30 - 08:35

Samhällsbyggarnas VD och ordförande hälsar alla välkomna

PLATS

A1

TALARE

Sara Haasmark & Dag Björklund

08:35 - 08:55

Samhällsbyggnadsdagarnas öppningstal

PLATS

A1

TALARE

Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet och är finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

08:55 - 09:25

Inköpare och upphandlare behöver bli Sveriges viktigaste hållbarhetsprofessioner!

PLATS

A1

09:25 - 09:45

Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbar framtid

PLATS

A1

09:45 - 10:05

Staden som testbädd

PLATS

A1

10:25 - 10:45

Bensträckare & Kaffe (1)

PLATS

M1

10:45 - 11:00

Utländska investerare driver marknaden framåt Trender och nyligen genomförda affärer

PLATS

A1

11:00 - 11:15

Hållbart boende 2030 & beyond

PLATS

A1

11:30 - 11:45

Techbolag som samhällsbyggare

PLATS

A1

digital_ut_001

13:00 - 17:00

A: Vår digitala framtid (D1)

13:00 - 13:45

Hur kundresor och robotar hjälper oss att möta framtiden

PLATS

Sal: C2

13:45 - 14:00

Bensträckare

PLATS

14:00 - 14:45

Lantmäteriet tänjer på gränserna

PLATS

Sal: C2

14:45 - 15:15

Fika och bensträckare

PLATS

M1

15:15 - 16:00

Inte bara en fastighet – utan framför allt en upplevelse

PLATS

Sal: C2

15:15 - 16:00

När tillit och utvärdering får stå i centrum

PLATS

Sal: C2

16:00 - 16:15

Bensträckare

PLATS

16:15 - 17:00

Digital adoption and value creation in real estate management – a system perspective

PLATS

Sal: C2

16:15 - 17:00

Brandskydd, digitalisering och den obrutna informationskedjan

PLATS

Sal: C2

TALARE

fast_värd_001

13:00 - 17:00

B: Fastighetsvärdering (D1)

13:00 - 13:45

Fastighetsvärdering i framtiden är det AI ?

PLATS

Sal: C4

14:00 - 14:45

Värdering vid finansering av nyproduktion

PLATS

Sal: C4

TALARE

15:15 - 16:00

Värderingsföretagens syn på marknaden

PLATS

Sal: C4

TALARE

Patrik Löfvenberg, JLL

Magnus Stenback, Forum Fastighetsekonomi

Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield

Jan Tärnell, Svefa

Daniel Holmkvist, CBRE

16:15 - 16:45

Tankeprocesser bakom mänskliga värderingar

PLATS

Sal: C4

Infrastruktur_Ikon

13:00 - 17:00

C: Infrastruktur (D1)

13:00 - 13:45

Vad är gåendets roll i framtidens uppkopplade transportsystem?

PLATS

Rum 24/25

13:00 - 13:45

Framtidens samhälle: det glokala eller urgala?

PLATS

Rum 24/25

14:00 - 14:45

Ökad mobilitet och minskad privatbilism – är det möjligt?

PLATS

Rum 24/25

14:00 - 14:45

Bygg framtidens infrastruktur med kunskap, struktur och känsla

PLATS

Rum 24/25

15:15 - 16:00

Minskad klimatpåverkan från betong till infrastruktur

PLATS

Rum 24/25

15:15 - 16:00

Magnus Lindén, seniorkonsult på Sweco

PLATS

Rum 24/25

15:15 - 16:00

Fullständig elektrifiering är inom räckhåll – och billigare än man kan tro

PLATS

Rum 24/25

TALARE

16:15 - 17:00

4:1 Infrastruktur / Kommer senare

PLATS

Rum 24/25

TALARE

16:15 - 17:00

4:2 Infrastruktur / Kommer senare

PLATS

Rum 24/25

TALARE

Newsec

fast_förvalt_001

13:00 - 17:00

D: Hållbar samhällsutveckling (D1)

14:00 - 14:45

Eleffektfrågan och smarta lösningar

PLATS

Rum 26

15:15 - 16:00

Färdplanen för hållbart byggande – en bra bit på väg!

PLATS

Rum 26

TALARE

15:15 - 16:00

Hållbar Tillväxt: Bortom BNP-tillväxt – vi behöver tänka nytt

PLATS

Rum 26

TALARE

hållbart_ikon

13:00 - 17:00

E: Hållbart byggande (D1)

13:00 - 13:45

Miljöcertifiering av byggnader – värdeskapande eller missvisande

PLATS

Rum 27

14:00 - 14:45

Hur kan trä och betong göra byggande mer klimateffektivt genom samverkan och egen utveckling

PLATS

Rum 27

15:15 - 16:00

Hur väljer man rätt genomförandeform och projektledning för hållbara kontrakt

PLATS

Rum 27

16:15 - 17:00

Klimatutmaning: havet stiger – anpassning och omställning

PLATS

Rum 27

framtiden_ikon

13:00 - 17:00

F: Framtidens boende (D1)

13:00 - 13:45

Platssamverkan som modell för ökad säkerhet och trygghet

PLATS

Sal: C1

14:00 - 14:45

En bostadspolitik för Sveige – Ett nytt samhällskontrakt för långsiktigt hållbar stadsutveckling

PLATS

Sal: C1

15:15 - 16:00

Bostadsbehoven i Stockholmsregionen, ett 2050-perspektiv

PLATS

Sal: C1

15:15 - 16:00

Morgondagens bostadskoncept- mindre boenden fyllda med personlighet och service

PLATS

Sal: C1

16:15 - 17:00

Coliving – Framtidens bostadsform för unga vuxna

PLATS

Sal: C1

planer_jur_ikon

13:00 - 17:00

G: Planer och fastighetsjuridik (D1)

13:00 - 13:45

Aktuella rättsfall fastighetsrätt

PLATS

C3

14:00 - 14:45

Aktuella rättsfall fastighetsvärdering

PLATS

C3

15:15 - 16:00

Egendomsskyddet RF 2:15 i lantmäteriförrättningar

PLATS

C3

16:15 - 17:00

Elbilsladdning i gemensamhetsanläggning. Framtid el-er?

PLATS

C3

14:45 - 15:15

Kaffe & bensträckare dag 1

PLATS

M1

17:00 - 19:00

Mingel /AW

PLATS

M1

bg_counter_01-90x90

19:00 - 00:00

Mingel samt middag på Berns salonger

PLATS

TALARE

Få de senaste nyheterna

Lägg till mig