ONSDAG 2 OKT

Dag 1

mingel_001-90x90

08:00 - 08:40

Frukost och ankomstregistrering

PLATS

M1

TALARE

digital_ut_001

09:00 - 13:00

A: Vår digitala framtid (D2)

09:00 - 09:45

Digital samhällsbyggnadsprocess – nationell åtkomst till all geodata för alla aktörer

PLATS

Sal: C2

10:00 - 10:45

Tobias Larsson, Head of Business Development

PLATS

Sal: C2

TALARE

Tobias Larsson, Newsec, Head of Business Development

10:45 - 11:15

Bensträckare och förmiddagsfika

PLATS

M1

TALARE

11:15 - 12:00

CoClass – Nyckeln till effektivisering

PLATS

Sal: C2

11:16 - 12:00

7:2 / Kommer Senare

PLATS

Sal: C2

TALARE

12:15 - 13:00

8:1 / Kommer senare

PLATS

Sal: C2

TALARE

12:16 - 13:00

8:2 / Kommer Senare

PLATS

Sal: C2

TALARE

fast_värd_001

09:00 - 13:00

B: Fastighetsvärdering (D2)

09:00 - 09:45

Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden

PLATS

Sal: C4

10:00 - 10:45

Bästa examensarbete i fastighetsekonomi resp fastighetsrätt

PLATS

Sal: C4

11:15 - 12:00

7B Fastighetsvärdering / Tillkommer

PLATS

Sal: C4

TALARE

11:15 - 12:00

Geografi och värdering av småhus – empiriska exempel från södra Sverige

PLATS

Sal: C4

TALARE

12:15 - 13:00

Pågående frågor för sektionen för fastighetsvärdering -Klandran, God sed och Värderingsstandarder

PLATS

C4

Infrastruktur_Ikon

09:00 - 13:00

C: Infrastruktur (D2)

09:00 - 09:45

5:1 / Kommer senare

PLATS

Rum 24/25

TALARE

Stockholm Stad

10:00 - 10:45

Hur bygger man en stad ur ett vattenperspektiv?

PLATS

Rum 24/25

10:00 - 10:45

6:1 / Kommer senare

PLATS

Rum 24/25

TALARE

11:15 - 12:00

30 år efter 1988 års trafikpolitiska beslut – hur har det påverkat järnvägen och transportsystemet?

PLATS

Rum 24/25

12:15 - 13:00

8:1 Infrastruktur / Tillkommer

PLATS

Rum 24/25

TALARE

Jon Allesson, Affärsutvecklingsansvarig Stadsinnovation

Atrium Ljungberg

12:16 - 13:00

8:2 Infrastruktur / Tillkommer

PLATS

Rum 24/25

TALARE

Erik Freiholtz, CEO & Founder m punkt nu Sverige AB

fast_förvalt_001

09:00 - 13:00

D: Hållbar samhällsutveckling (D2)

09:00 - 09:45

Betydelsen av gröna ytor: VR i hållbar stadsutveckling

PLATS

Rum 26

09:00 - 09:45

Forskning och innovation som pusselbitar i ett hållbart samhällsbyggande

PLATS

Rum 26

10:00 - 10:45

Är framtidens bostäder långsiktigt användbara?

PLATS

Rum 26

10:00 - 10:45

Hur skapar vi en hållbar skolmiljö?

PLATS

Rum 26

11:15 - 12:00

Vi behöver ta ner social hållbarhet på jorden

PLATS

Rum 26

12:15 - 13:00

8:1 Hållbar samhällsutveckling

PLATS

Rum 24/25

TALARE

Stockholm stad

bygg_anlagg_001

09:00 - 13:00

E: Hållbart byggande (D2)

09:00 - 09:45

Nu kopplar vi upp byggplatserna – Testbäddsprojekt om digitalisering av byggandet

PLATS

Rum 27

09:00 - 09:45

Hur anpassar vi det befintliga byggnadsbeståndet till att bli mer hållbart?

PLATS

Rum 27

10:00 - 10:45

En snabbare och mer hållbar samhällsbyggnadsprocess kräver digitalisering

PLATS

Rum 27

10:00 - 10:45

Mo-Bo: Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur

PLATS

Rum 27

11:15 - 12:00

7:1 hållbart byggande / Kommer senare

PLATS

Rum 24/25

TALARE

Åsa Romson

12:15 - 13:00

Är det korta perspektivets tid förbi? – Exempel på goda plan- och byggprocesser

PLATS

Rum 27

12:15 - 13:00

8:1 Hållbart byggande / Kommer

PLATS

Rum 27

TALARE

framtiden_ikon

09:00 - 13:00

F: Framtidens boende (D2)

09:00 - 09:45

5:1 Framtidens boende / Kommer senare

PLATS

Rum C1

TALARE

Newsec

09:00 - 09:45

5:2 Framtidens boende / Kommer senare

PLATS

Rum C1

TALARE

10:00 - 10:45

Ett 150 års perspektiv på bostadsmarknaden

TALARE

Erik Stenberg, lektor i arkitektur, arkitekt SAR/MSA

10:00 - 10:45

Plats för idrott

PLATS

Rum C1

TALARE

Martin Englund, Projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet

11:15 - 12:00

7:1 Framtidens boende / Kommer senare

PLATS

Rum C1

TALARE

Stockholm stad

12:15 - 13:00

Framgångsfaktorer för framtidens bostadsutveckling

PLATS

Rum C1

planer_jur_ikon

09:00 - 13:00

G: Planer och fastighetsjuridik (D2)

09:00 - 09:45

Samhällets styrning av fastighetsindelningen. Dåtid, nutid och framtid

PLATS

Sal: C3

10:00 - 10:45

Juridiska hinder för digital samhällsbyggnadsprocess

PLATS

Sal: C3

TALARE

Martin Andreé, projektledare för delprojektet och i sin ordinarie roll verksamhetsutvecklare inom fastighetsbildning vid Lantmäteriet

Karolina Larsson, förrättningslantmätare och lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun

11:15 - 12:00

Karlavagnsplatsen- hur vi hanterar utmaningen med byggande och fastighetsbildning i högexploaterade miljöer

PLATS

Sal: C3

12:15 - 13:00

Ägarlägenheter, flipp eller flopp?

PLATS

Sal: C3

TALARE

Helena Dalhamn, affärsområdeschef Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling, Svefa

Felix Ridderström, affärschef Transaktioner, Svefa

Karin Belander, affärschef Analys, Svefa

12:15 - 13:00

Det välmående samhället börjar med dig – workshop

PLATS

Rum 21 (Föranmälning krävs)

TALARE

publik-90x90

14:00 - 16:00

Huvudspår dag 2

12:00 - 13:00

Lunch

PLATS

M1

14:20 - 14:40

Det välmående samhället börjar med dig

PLATS

A1

14:40 - 15:00

Så bygger vi bort korruptionen – Ett seminarium om affärsetik i samhällsbyggnadssektorn baserat på en undersökning med 6 000 chefer verksamma i sektorn

PLATS

A1

bg_counter_01-90x90

16:00 - 00:00

Avslut hemgång

TALARE

Få de senaste nyheterna

Lägg till mig