ONSDAG 2 OKT

Dag 1

mingel_001-90x90

08:00 - 08:40

Frukost och ankomstregistrering

PLATS

M1

TALARE

digital_ut_001

09:00 - 13:00

A: Vår digitala framtid (D2)

MODERATOR

09:00 - 09:45

Digital samhällsbyggnadsprocess – nationell åtkomst till all geodata för alla aktörer

PLATS

C2

09:45 - 10:00

Bensträckare

TALARE

10:00 - 10:45

Fastighetsförvaltning i en värld med uppkopplade byggnader

PLATS

C2

10:00 - 10:45

Strategisk målbild för digital samhällsutveckling & bred teknik-investering

PLATS

C2

10:45 - 11:15

Bensträckare och förmiddagsfika

PLATS

M1

TALARE

11:15 - 12:00

CoClass – Nyckeln till effektivisering

PLATS

C2

12:15 - 13:00

Spacemaker – AI for early-phase property development

PLATS

C2

12:16 - 13:00

ICA Fastigheter om arbetet med att skapa en digital grannskapsplattform i Brunnshög – Lärdomar och erfarenheter i en pågående process.

PLATS

C2

13:00 - 14:00

Lunch

PLATS

M1

TALARE

fast_värd_001

09:00 - 13:00

B: Fastighetsvärdering (D2)

MODERATOR

09:45 - 10:00

Bensträckare

PLATS

TALARE

10:45 - 11:15

Bensträckare och förmiddagsfika

PLATS

M1

TALARE

11:15 - 12:00

Geografi och värdering av småhus – empiriska exempel från södra Sverige

PLATS

C4

12:00 - 12:15

Bensträckare

PLATS

TALARE

12:15 - 13:00

Pågående frågor för sektionen för fastighetsvärdering -Klandran, God sed och Värderingsstandarder

PLATS

C4

13:00 - 14:00

Lunch

PLATS

M1

TALARE

Infrastruktur_Ikon

09:00 - 13:00

C: Infrastruktur (D2)

09:00 - 09:45

Om trafikplaneraren fick bestämma

PLATS

Rum 24/25

09:45 - 10:00

Bensträckare

PLATS

TALARE

10:00 - 10:45

Vet vi i Sverige om den röda draken i Öst och hur kan vi lära oss om framtidens växande städer?

PLATS

rum 24/25

10:00 - 10:45

Hur bygger man en stad ur ett vattenperspektiv?

PLATS

Rum 24/25

10:45 - 11:15

Bensträckare och förmiddagsfika

PLATS

M1

TALARE

11:15 - 12:00

30 år efter 1988 års trafikpolitiska beslut – hur har det påverkat järnvägen och transportsystemet?

PLATS

Rum 24/25

11:16 - 12:00

Samhällsbyggnad i ett förändrat säkerhetsläge – hur kan riskhantering stödja en robust samhällsutveckling?

PLATS

Rum 24/25

12:00 - 12:15

Bensträckare

PLATS

TALARE

12:15 - 13:00

Juridiska aspekter av skyddszoner runt tunnelanläggningar

PLATS

Rum 24/25

12:16 - 13:00

Öppen data – nyckeln till en framtidssäkrad och hållbar transportinfrastruktur

PLATS

Rum 24/25

13:00 - 14:00

Lunch

PLATS

M1

TALARE

fast_förvalt_001

09:00 - 13:00

D: Hållbar samhällsutveckling (D2)

09:00 - 09:45

Forskning och innovation som pusselbitar i ett hållbart samhällsbyggande

PLATS

Rum 26

09:00 - 09:45

Betydelsen av gröna ytor: VR i hållbar stadsutveckling

PLATS

Rum 26

09:45 - 10:00

Bensträckare

PLATS

TALARE

10:00 - 10:45

Vi behöver ta ner social hållbarhet på jorden

PLATS

Rum 26

10:45 - 11:15

Bensträckare och förmiddagsfika

PLATS

M1

TALARE

11:15 - 12:00

Hur skapar vi en hållbar skolmiljö?

PLATS

Rum 26

12:00 - 12:15

Bensträckare

PLATS

TALARE

12:15 - 13:00

Norra Djurgårdsstaden – från vision till verklighet

PLATS

Rum 26

13:00 - 14:00

Lunch

PLATS

M1

TALARE

bygg_anlagg_001

09:00 - 13:00

E: Hållbart byggande (D2)

09:00 - 09:45

Nu kopplar vi upp byggplatserna – Testbäddsprojekt om digitalisering av byggandet

PLATS

Rum 27

09:00 - 09:45

Hur anpassar vi det befintliga byggnadsbeståndet till att bli mer hållbart?

PLATS

Rum 27

09:45 - 10:00

Bensträckare

PLATS

TALARE

10:00 - 10:45

En snabbare och mer hållbar samhällsbyggnadsprocess kräver digitalisering

PLATS

Rum 27

10:00 - 10:45

Mo-Bo: Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur

PLATS

Rum 27

10:45 - 11:15

Bensträckare och förmiddagsfika

PLATS

M1

TALARE

12:00 - 12:15

Bensträckare

PLATS

TALARE

12:15 - 13:00

Ett 150 års perspektiv på bostadsmarknaden

PLATS

Rum 27

12:15 - 13:00

Är det korta perspektivets tid förbi? – Exempel på goda plan- och byggprocesser

PLATS

Rum 27

13:00 - 14:00

Lunch

PLATS

M1

TALARE

framtiden_ikon

09:00 - 13:00

F: Framtidens boende (D2)

09:00 - 09:45

Fuktsäkerhet vid KL-träbyggande utan väderskydd

PLATS

C1

09:45 - 10:00

Bensträckare

PLATS

TALARE

10:00 - 10:45

Ökat engagemang för klimatsmarta livsstilar

PLATS

C1

10:45 - 11:15

Bensträckare och förmiddagsfika

PLATS

M1

TALARE

11:15 - 12:00

Fokus Skärholmen – Nycklar för social hållbarhet

PLATS

C1

12:00 - 12:15

Bensträckare

PLATS

TALARE

12:15 - 13:00

Framgångsfaktorer för framtidens bostadsutveckling

PLATS

C1

TALARE

Thomas Kalbro, fd. professor i fastighetsvetenskap/KTH

övriga medverkande, Carl- Magnus Larsson, Bostadsbolaget i Linköping,

Karolina Andersson, lantmätare & utredare Boverket

Lillemor Frenkel, facilitator Directa

Se presentationen

13:00 - 14:00

Lunch

PLATS

M1

TALARE

planer_jur_ikon

09:00 - 13:00

G: Planer och fastighetsjuridik (D2)

09:00 - 09:45

Samhällets styrning av fastighetsindelningen. Dåtid, nutid och framtid

PLATS

C3

09:45 - 10:00

Bensträckare

PLATS

TALARE

10:45 - 11:15

Bensträckare och förmiddagsfika

PLATS

M1

TALARE

12:00 - 12:15

Bensträckare

PLATS

TALARE

13:00 - 14:00

Lunch

PLATS

M1

TALARE

publik-90x90

14:00 - 16:00

Huvudspår dag 2

14:20 - 14:40

Det välmående samhället börjar med dig

PLATS

A1

14:40 - 15:00

Så bygger vi bort korruptionen – Ett seminarium om affärsetik i samhällsbyggnadssektorn baserat på en undersökning med 6 000 chefer verksamma i sektorn

PLATS

A1

15:00 - 15:20

Prisutdelning: Byggchefernas stipendieutdelning

PLATS

A1

TALARE

15:40 - 16:00

Presentation av STÅR

PLATS

A1

bg_counter_01-90x90

16:00 - 00:00

Avslut hemgång

TALARE

Få de senaste nyheterna

Lägg till mig