Anita Aspegren

vd IQ Samhällsbyggnad

Anita_A

Forskning och innovation som pusselbitar i ett hållbart samhällsbyggande

Anita Aspegren är sedan den 1 april 2019 är vd för IQ Samhällsbyggnad, en medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Hon har arbetat med hållbar samhällsbyggnad under många år och i olika roller, senast som avdelningschef på Energimyndigheten med ansvar för bland annat för forskningsfinansiering inom byggområdet och ingick i myndighetens ledningsgrupp.

Hållbarhet och framtidsfrågor står högst upp på Anitas Aspegrens agenda. Hon kommer att prata om vikten av att jobba tillsammans över sektorsgränserna för att skapa det hållbara och goda samhället för alla. De många aktörerna i samhällsbyggandet har skilda roller och bidrar på olika sätt, oavsett var de befinner sig i samhällssystemet.

Om vi ska lyckas med det hållbara samhällsbygget måste vi också flytta fram positionerna. I den förflyttningen är forskning och innovation viktiga pusselbitar, där alla aktörer behöver engagera sig. Först då kan vi fullt ut nyttja den kunskap och de innovationer som blir resultatet, implementera dem och börja använda i vardagen.

SPÅR

D: Hållbar samhällsutveckling

PLATS

Rum 26

Lägg till i kalender

11.00-12.00

  At solmen va esser

PLATS

Stora salen

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment