Anna Denell

hållbarhetschef Vasakronan

Anna_D

Miljöcertifiering av byggnader - värdeskapande eller missvisande

Överblick över system för miljövärdering av byggnader samt diskussion om i vad mån de ger en rättvisande bild av byggnadens klimatpåverkan.

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, har en bakgrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. 2008 blev Anna Vasakronans miljöchef och hon har sedan dess ansvarat för företagets miljöarbete. Under 2012 utökades Annas ansvar till att omfatta även andra frågor inom bolagets hållbarhetsarbete och sedan dess är hon bolagets hållbarhetschef.
Under sina år som miljö- och hållbarhetschef på Vasakronan har Anna bland annat arbetat fram Sveriges första gröna hyresavtal och världens första gröna företagsobligation. Hon var även en av initiativtagarna till att Sweden Green Building Council bildades 2009.
Utöver rollen som hållbarhetschef på Vasakronan har Anna även externa uppdrag som medlem i styrgruppen för smarta elnät (instiftat av regeringen), medlem i styrgruppen för ”Wood in Construction) instiftat av Nordiska ministerrådet samt styrelsemedlem i dels Solkompaniet AB samt Stockholms Byggnadsförening.

Anna som är en flitigt anlitad talare både i Sverige och utomlands, har ett brinnande intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor och hur de kommer att påverka människor, företag och våra samhällen i framtiden. De senaste fem åren har Anna varje år röstats fram som en av Sveriges 100 hållbarhetsmäktigaste personer. I mars 2013 blev hon utsedd till månadens Stockholmare för sitt arbete med miljö- och klimatfrågor. I oktober 2015 blev hon utsedd till Årets samhällsbyggare. I april 2018 blev hon tilldelad priset Greenbuild Europe Leadership Award och i mars 2019 tilldelades hon priset Sveriges bästa hållbarhetschef.

Tisdag 1 oktober

13.00-13.45

SPÅR

E: Hållbart byggande

PLATS

Lägg till i kalender

11.00-12.00

  At solmen va esser

PLATS

Stora salen

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment