Bo-Lennart Nelldal

professor emeritus

Bo_L

30 år efter 1988 års trafikpolitiska beslut – hur har det påverkat järnvägen och transportsystemet?

Det är nu 30 år sedan 1988 års trafikpolitiska beslut fattades och det är 30 år till 2050 då klimatmålen ska nås.
Då som nu var det en målsättning att järnvägen skulle spela en större roll på transportmarknaden.
Även om fler beslut har tagits sedan dess så var det grundläggande för ett samhällsekonomiska synsätt på järnvägar och också för avregleringen.
Frågan som Bo-Lennart Nelldal försöker besvara är vilka spår har beslutet satt på järnvägen – vad har vi lyckats med och vad har vi problem med i dag?

Bo- Lennart Nelldal är professor emeritus vid KTH Järnvägsgrupp och har arbetat 45 år med transporter och 30 år med järnvägar.

Onsdag 2 oktober

11.15-12.00

SPÅR

C: Infrastruktur

PLATS

Rum 24/25

Lägg till i kalender

11.00-12.00

  At solmen va esser

PLATS

Stora salen

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment