Erik Stenberg

lektor i Arkitektur, Arkitekt SAR/MSA

erik_sten

Ett 150 års perspektiv på bostadsmarknaden

Av Sveriges bostadsbestånd på ca 4,8 miljoner bostäder har nästan 90% byggts sedan 30-talet. Hur gick det till och hur länge kommer alla dessa bostäder att hålla? Hur bra är bostäderna från efterkrigstiden jämfört med de som byggs i dag? Hur länge kommer dagens bostäder att hålla; tekniskt, socialt och ekonomiskt? Kring dessa frågor och den stora bostadsfrågan kommer ni få ett 150 års perspektiv i denna presentation.

Erik Stenberg är arkitekt och lektor i arkitektur vid KTH Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad i Stockholm. Han har undervisat studio och kurser i arkitektur sedan 1997, med ett speciellt intresse för grundläggande nivån, designprocesser och bostäder. Han är för närvarande vice föreståndare för KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande (www.chs.kth.se) där han både deltar i regionala forskningsinitiativ och bedriver bostadsforskning. Han är medredaktör för boken Sustainability in Scandinavia _Architectural Design and Planning.

Under 2016-2019 leder han Grön BoStad Stockholm, ett 5-årigt 92 MSEK EU-strukturfondsprojekt med syftet att göra bostadssektorn i Stockholmsregionen smartare, grönare och mer socialt hållbar. KTH tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet, SUST Sustainable Innovation och Länsstyrelsen i Stockholm kommer att i Grön BoStad sträva efter att starta fler testbäddar, bättre upphandlingsmetoder, främja en regional arena och öka kunskapsutbytet och produktionen för bostadssektorn ( www.gronbostadstockholm.se).

Sedan 1999 har han också varit engagerad i praktik, forskning och politik för omstrukturering av miljonprogrammets storskaliga bostadsområden i Sverige. Han har byggt om lägenheter, organiserat en bostadsmässa (Tensta Bo 2006), forskat och ställt ut arkivmaterial från sin växande samling, startat en introduktionsarkitekturskola i Tensta och föreläst omfattande nationellt och internationellt. (Structural Systems of the Million Program Era-katalogen)

Fotograf: :Peter Lydén.

Onsdag 2 oktober

12.15-13.00

SPÅR

E: Hållbart buggande

PLATS

Rum 27 – 60

Lägg till i kalender

11.00-12.00

  At solmen va esser

PLATS

Stora salen

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment