Frida Kargle

Gruppchef transport och innovation, Sweco

Frida_k

Framtidens samhälle: det glokala eller urgala?

Frida har många års erfarenhet inom transportområdet, framför allt inom person¬transporter. Frida har tidigare arbetat som kollektivtrafikstrateg på Göteborgs Stad och bland annat utvecklat samverkansformer för kollektivtrafik på såväl regional som kommunal nivå. Idag ligger Fridas fokus på framtidens behov inom transportområdet; att tillmötesgå individens och samhällets krav med hjälp av teknikutveckling och innovationer samt säkerställa att det sker samordnat med övrig samhällsutveckling.

Utifrån trender om urbanisering och artificiell intelligens kan vi i framtiden se två olika scenarier för hur samhället kan utveckla sig; det globaliserade lokala samhället och det urbana globala samhället. I båda scenarierna är samhället om 30 år präglat av hållbarhet, digitalisering och globalisering och det finns mer tid för kreativitet och fritid.
Frida Karlge berättar om framtidsstudien som tagits fram på uppdrag av Richterska forskningsstiftelsen och hur vår vardag kan se ut i det glokala eller det urgala samhället

SPÅR

C: Infrastruktur

PLATS

Rum 24/25

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment