Gustav Mark

jurist på Lantmäteriet

G_Mark

Egendomsskyddet RF 2:15 i lantmäteriförrättningar

Hur påverkas lantmäterimyndigheternas handläggning praktiskt av NJA 2018 s 753 (parkfastigheten)?

Gustav är jurist på Lantmäteriets enhet fastighetsbildningsstöd sedan 2015.

Tisdag 1 oktober

15.15-16.00

SPÅR

G: Planer & fastighetsjuridik

PLATS

C3

Lägg till i kalender

11.00-12.00

  At solmen va esser

PLATS

Stora salen

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment