Helena Bjarnegård

riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer Råd

Helena_B

Arkitektur och samhällsutmaningar

Helena Bjarnegård är Sveriges första riksarkitekt med uppdraget att leda och samordna arbetet inom arkitekturområdet på nationell nivå, både inom Boverket men även ut mot andra myndigheter. Målet är att med arkitekturens, formens och designens kraft bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Det innebär att arkitekturen kan vara ett kraftfullt verktyg i det hållbara samhällsbygget och där kopplingen till kommuner och regioner liksom bransch och akademi är avgörande. Helena Bjarnegård är även ordförande i rådet för hållbara städer. Rådet ska fungera som ett stöd i genomförandet av politiken för arkitektur- och hållbar stadsutveckling.

Vi står inför en rad stora samhällsutmaningar som bostadsbrist, segregation och klimatförändringar. Hur vi bygger och organiserar våra städer påverkar oss människor och vår miljö. Politik för gestaltad livsmiljö och Strategi för levande städer utgör regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och Ordförande i Rådet för hållbara städer berättar om hur vi arbetar på nationell nivå för att skapa förutsättningar för de som planerar och bygger i Sverige.

Tisdag 1 oktober

10.50-11.05

SPÅR

Huvudspår

PLATS

A1

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment