Jan-Erik Höjvall

VD på Amasten Fastighets AB

Jan-E

Jan-Erik Höjvall är VD på Amasten Fastighets AB, ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Jan-Erik har 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Onsadag 2 oktober

15.20-15.40

SPÅR

Huvudspår

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment