Jonas Lindström

Filosofie doktor i sociologi och lektor i socialt arbete, Södertörns högskola

Jonas 2.0

Samhällsbygge och segregation

Jonas Lindström är filosofie doktor i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola. Hans forskningsintressen rör frågor om staden och stadsutveckling, inkluderings- och exkluderingsprocesser samt hur platsen vi bor på formar oss.

Det talas idag mycket om att bygga socialt hållbara samhällen. Hur ställer sig denna vision i relation till de tendenser som pekar mot ett allt mer segregerat samhälle, inte minst frågan hur och var vi bor. Lindström lyfter fram utmaningar men också potentiella möjligheter i det pågående samhällsbygget.

Onsdag 2 oktober

14.00-14.20

SPÅR

Huvudspår

PLATS

A1

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment