Kristina Hall

programledare, VA SYD

Kristina_H

Hur bygger man en stad ur ett vattenperspektiv?

Går det att utforma städer så att vi temporärt kan hantera stora regnmängder men också utnyttja det vatten som faller och på så sätt minska vår dricksvattenförbrukning.

Kristina Hall har de senaste 10 åren arbetat med hållbar stadsutveckling ut ett dagvatten- och skyfallsperspektiv. Hon arbetar aktivt med att förändra synen på hur vi hanterar och nyttjar det vatten vi har i staden, både inom sitt arbete på Svenskt Vatten om som projektledare för Tillsammans gör vi plats för vattnet på VA SYD.

Onsdag 2 oktober

10.00-10.45

SPÅR

C: Infrastruktur

PLATS

Rum 24/25

Lägg till i kalender

11.00-12.00

  At solmen va esser

PLATS

Stora salen

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment