Magnus Brile

byggkonsult & vvd, Luco

M_B

Bygg framtidens infrastruktur med kunskap, struktur och känsla

När jag pratar med infrastrukturbeställare så efterfrågar de ofta ett strukturerat, men inte blytungt sätt att handskas med de mycket olika anläggningsprojekt som de ansvarar för. Det man kan lösa på egen hand löser man ofta enkelt. Men, så fort flera parter är involverade så blir det svårt. Infrastrukturprojekt har sina särarter och kan inte enbart ses som generiska projekt, alltså som vilka andra projekt som helst.

‒ När jag skrev boken ville jag inte ducka för komplexiteten i denna typ av projekt samtidigt som jag på ett lättförståeligt sätt hade för avsikt att förklara hur man kan göra, säger Magnus.

Projektdeltagare är levande och kännande varelser med en otrolig potential men också med svagheter. Boken betonar vikten av samförstånd och medel för att förstärka den psykosociala arbetsmiljön i och runt ett projekt.
Under seminariet delar Magnus det viktigaste du behöver veta för att kunna leda eller ha en nyckelroll i ett infraprojekt.

Magnus Brile har efter att i många år jobbat med mindre projekt upp till miljardprojekt bestämt att fylla det vacuum som fanns när det gäller projektledningslitteratur för infrastruktur. Boken heter Infrastrukturguiden. Han driver tillsammans med kompanjoner ett konsultföretag som heter LUCO.

‒ Jag utbildar en hel del, både blivande byggingenjörer och arbetsledare samt ger fortbildning för arbetsledare, platschefer, projektledare och projektörer. Med en fot i verkliga projekt och en i klassrummet kan jag dela mina specialistkunskaper med andra specialister inom sina områden.

SPÅR

C: Infrastrukur

PLATS

Rum 24/25

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment