Monica Renstig

Civilekonom och journalist

Monica_svartvit

Ökad mobilitet och minskad privatbilism – är det möjligt?

Monica Renstig är civilekonom, journalist, författare och utredare till ett flertal rapporter och böcker inom välfärds- och transportområdet. Hon driver eget konsultföretag inom Public Affairs sedan 90-talet och varit flitigt anlitad av Svenskt Näringsliv under tio år. Åt Taxiförbundet har hon bland annat skrivit rapporten; RATT – rutavdrag för taxi – vilka är de samhällsekonomiska effekterna. En rapport som hon kommer berätta mer om under föreläsningen.

Vi reser mer och mer. Sedan 1950 har det årliga resandet per invånare ökat från 350 mil till 1480 mil. Bilen har fortfarande en central roll för vårt resande torts att vi lever i en tid med ett allt mer ansträngt klimat som kräver att vårt förhållningssätt till transporter ändras.

Samhället efterfrågar bättre miljö, ökad mobilitet för fler, bättre framkomlighet, minskad privatbilism, färre parkeringsplatser och säkrare trafik. Vilka lösningar finns för att fler resenärer ska kunna åka mer kollektivtrafik och mindre egen bil?

SPÅR

C: Infrastruktur

PLATS

Rum 24/25

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment