Monika Albertsson

Arkitekt, certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Swecos arkitektverksamhet

monika_a

Är framtidens bostäder långsiktigt användbara?

Monika Albertsson är arkitekt SAR/MSA sedan 35 år tillbaka och uppdragsansvarig arkitekt på Sweco. Sedan 2010 är hon också certifierad sakkunnig i tillgänglighet och har sedan dess främst arbetat med tillgänglighetsfrågor.
Genom Sweco har Monika haft utredningsuppdrag åt Boverket. Hon sitter med i den kommitté som ser över och förnyar bostadsstandarderna SS 91 42 21:2006 och SS 91 42 22:2006.

Monika har också varit med att starta och sitter även i styrelsen för den nybildade riksföreningen för certifierade sakkunniga i tillgänglighet - TILRF. Hon håller regelbundet utbildningar för personer som vill bli certifierade sakkunniga i tillgänglighet och för kommuner om tillgänglighet i byggprocessen. Hon är en van föreläsare på kurser och konferenser.

Monika är stående bloggare på Sveriges Arkitekters hemsida där hon bland annat skriver om tillgänglighetsfrågor.

Bostadsanpassning kostar samhället stora summor varje år, så även i nybyggda lägenheter som ska vara tillgängliga redan från början. En onödig kostnad. Kravet på att en bostad ska kunna användas i livets alla skeden, också när man blir äldre eller får en funktionsnedsättning, står i lagstiftningen. Idag krymps lägenhetsytan i våra bostäder för att de ska bli så billiga som möjlighet, men det går ut över lägenhetens funktionalitet och tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga. Viktiga funktioner som bra förvaringsmöjligheter tas bort och möjligheten att möblera en lägenhet försämras. Med tanke på Sveriges växande äldre befolkning kan man ifrågasätta om det samhällsekonomiskt är hållbart att bygga så.

SPÅR

D: Hållbar samhällsutveckling

PLATS

Rum 26 

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment