Nils Styf

vd Hemsö Fastighets AB

nils_s

Hur skapar vi en hållbar skolmiljö?

Hemsö är Sveriges största privata ägare av samhällsfastigheter och en av Sveriges ledande projektutvecklare av skolor och äldreboenden.
Skärmläsarstöd har aktiverats.

Hemsö är Sveriges största privata ägare av samhällsfastigheter och en av Sveriges ledande projektutvecklare av skolor och äldreboenden.

Skolan står inför stora utmaningar, med brist på både bra skolmiljöer och lärare. Den främsta anledningen till att lärare lämnar yrket är arbetsmiljön. Regeringen, kommuner, fastighetsägare, ansvariga för fristående skolor och rektorer behöver verka för mer långsiktiga förutsättningar för bättre skolmiljöer. Hemsöhjälper Sveriges kommuner att skapa den sociala infrastruktur som behövs för att möta utmaningarna inom skolan. Hemsö bygger nya skolor och rustar upp befintliga med fokus på såväl den inre som den yttre miljön. Hållbar utveckling är centralt på Hemsö och vi är stolta över att kunna göra investeringar som gynnar våra barn och ungdomar.

Onsdag 2oktober

11.15-12.00

SPÅR

D: Hållbar samhällsutveckling

PLATS

Rum 26 

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment