Olli Kytömäki

Doktorand KTH

Olli_K

Digital adoption and value creation in real estate management – a system perspective

Olli is a doctoral student at the KTH school of Architecture and Built Environment. His research focuses on organizational and managerial questions related to digitalization of built environment.

Idag är det starkt fokus i seminarier och branschpress på hur digitalisering kommer att påverka bygg- och fastighetssektorn. Privata och offentliga fastighetsägare har en central roll i innovationssystemet i sektorn, men få av dem har en stark tradition av att driva utveckling och tillräckliga resurser och strukturer för detta saknas ofta. I bygg- och fastighetssektorn drivs utveckling ofta i samverkan och flera olika nätverk och plattformar har etablerats för att främja utvecklingen inom digitalisering. Mycket av aktiviteten äger dock forfarande rum på diskussionsnivå.

Syftet med detta projekt är att utveckla en övergripande förståelse av innovationssystemet inom fastighetsförvaltning med fokus på digitalisering. Vi vill förstå vilka utmaningar som fastighetsägare står inför och identifiera förmågorna de utvecklar och behöver utveckla för att omdefiniera sina affärsmodeller och sin roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vi kartlägger också hur fastighetsägarnas relationer till nätverk, leverantörer, kunder och andra externa aktörer påverkar vilka utvecklingsinitiativ de tar och därmed även innovationssystemet inom området. Kunskapen kommer att bidra till utvecklingen av fastighetsägarnas innovationsstrategier genom att dessa företag får en ökad förståelse av sina egna behov och möjligheter. Resultaten kommer även att vara värdefulla för olika nätverksledare, som får bättre förståelse av hur de ska agarea för att på bästa sätt möta fastighetsägarnas förutsättningar, kompetenser och behov.

SPÅR

A: Vår digitala framtid

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment