Olof Evers

Regionplanerare, region Stockholm

Olof_e

Bostadsbehoven i Stockholmsregionen, ett 2050-perspektiv

Stockholmsregionens befolkning växer vilket ställer krav på alla aktörer i regionen, vi behöver gemensamt utveckla bostäder, infrastruktur och service. Hösten 2018 vann den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, laga kraft. En långsiktig plan för en hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Kunskapen om bostadsmarknaden är en av grundpelarna i arbetet med att genomföra planen.

Olof Evers och Kim Örtenblad är regionplanerare på Region Stockholm där de tillsammans med kollegorna arbetar med att fördjupa kunskapen om bostadsmarknadens regionala aspekter i ett 2050 perspektiv.


SPÅR

F: Framtidens boende

PLATS

C1

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment