Parul Sharma

människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor

P_S

Inköpare och upphandlare behöver bli Sveriges viktigaste hållbarhetsprofessioner!

Parul Sharma är aktuell med nya boken Produktionskedjan. Ditt ansvar för människan och miljön syftar till att stärka arbetet med hållbara och ansvarsfulla leverantörskedjor. Avsaknad av lagstiftning och åtgärdsplaner för inköp och produktion utanför Sveriges gränser. leder till inhumana arbetsvillkor och miljöförstöring. Parul synar bristerna i Sveriges konsumtions- och produktionsvanor, och förklarar på ett rakt och tydligt sätt hur vi måste arbeta praktiskt med hållbarhet. Tillsammans med konkreta checklistor och övningar innehåller boken personliga berättelser från människor som författaren Parul Sharma träffat ute på fältet i sitt arbete med mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i produktionsländer. Sveriges klimatomställning måste ske genom dess leverantörskedjor och med en enormt ökad fokus. OECD konstaterar att Sverige har störst utmaningar med mål 12, ”Hållbar konsumtion och produktion”, i FN:s plan Agenda 2030. Sverige är definitivt ingen förebild när det gäller hållbar produktion, tvärtom ligger vi långt efter och har mycket kvar att lära.

Parul Sharma är människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. Sedan 2004 har hon arbetat både i och med storbolag inom ämnet hållbarhet. År 2017 rankades hon av Veckans A­ffärer som näringslivets mäktigaste kvinna inom kategorin ”Samhällsförändrare”, och 2018 som den mäktigaste inom biståndsdebatten i Sverige av magasinet Omvärlden. Med start i augusti 2019 är Parul Sverigechef på Greenpeace.

Tisdag 1 oktober

08.55-09.25

SPÅR

Huvudspår

PLATS

A1

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment