Per Bolund

språkrör för Miljöpartiet och är finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Per_B

Ett hållbart och klimatsmart samhällsbyggande

Per Bolund kommer att prata om politikens inriktning och vad som är aktuellt inom bostadspolitiken. Han ger sin syn hur bostäder och samhällsplanering hänger ihop och hur vi kan få till en bostadsmarknad och finansiering av bostäder som fungerar väl. Det handlar också om planering och utformning av den fysiska miljön. Vi behöver bygga samhällen som är barnvänliga och samtidigt blir en lösning på miljöproblemen.

Per Bolund är språkrör för Miljöpartiet och har varit bostadsminister sedan den rödgröna regeringen tillträdde i januari. Per har ett stort engagemang för frågor som handlar om hållbar samhällsplanering och stadsutveckling, eftersom det handlar om att skapa ett samhälle som ska hålla även för de som ska leva långt efter oss. Därför behövs ett stabilt bostadsbyggande som både är klimatsmart och socialt hållbart över tid.

Tisdag 1 oktober

08.35-08.55

SPÅR

Huvudspår

PLATS

A1

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment