Peter Lindberg

Affärsansvarig för väggsystem inom Akustikbyggarna och Interoc Akustik på CDC

Peter

Moderator för spår D: Hållbar samhällsutveckling

I yrkeslivet brinner Peter för att skapa en mer industriell byggbransch och har arbetat med en vision i bakhuvudet i alla sina uppdrag.

Peter tror på en industriell byggprocess med alla inblandade aktörer delaktiga och att arbetet sker på ett strukturerat sätt. Digitalisering är ett viktigt hjälpmedel men nyttan från digitalisering kommer först då effektiva processer är på plats. Andra viktiga parametrar är inarbetade produkter, metoder och system samt att genom innovationer ständigt göra dem bättre. Detta ger då ett ”ekonomiskt”, kvalitativt och miljöriktigt byggande som även skapar förutsättningar till effektiv förvaltning.

Det finns mycket att göra och detta är en drivkraft för Peter som försöker leva som han lär och hela tiden jobba för det i praktiken och hoppas kunna entusiasmera andra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment