Pia Sandvik

vd, RISE

pia_s

Staden som testbädd

Pia Sandvik, vd för RISE Research Institutes of Sweden, är född i Ludvika och utbildad civilingenjör vid Linköpings universitet. Pia Sandvik är teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik och har tidigare bland annat arbetat som rektor vid Luleå tekniska universitet och som vd för Länsförsäkringar Jämtland. Pia Sandvik är vice ordförande i IVAs näringslivsråd samt ledamot i styrelserna för Almi Företagspartner AB, Entreprenörskapsforum och KTH

Självkörande fordon, uppkopplad infrastruktur och verktyg för medborgardialog. För att bygga framtidens hållbara städer och samhällen är förmågan att jobba över bransch- och teknikgränser central. Pia Sandvik, vd för det statliga forskningsinstitutet RISE, berättar om hur staden kan användas som testbädd och om hur RISE skapar samverkansplattformar som knyter samman aktörer inom bland annat digitalisering, urban mobilitet och samhällsbyggnad. Allt för att bidra till näringslivets konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Tisdag 1 oktober

09.25-9.40

SPÅR

Huvudspår

PLATS

A1

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment