Stefan Engdahl

Planeringsdirektör, Trafikverket

Stefan Engdahl-2

Moderator för spår C: infrastruktur

Stefans yrkesmässiga ansvar innefattar den planerade utvecklingen av den statliga infrastrukturen avseende väg och järnväg och strategiskt även sjö och luftfart. Samt kapacitetstilldelning och trafikeringsavtal för den Svenska järnvägen.

Examina: Tekn Lic, Projekteringsmetodik LTH, Civ Ing Väg och Vattenbyggnad, LTH

TISDAG 1 OKT

C: infrastruktur

PLATS

Meddelas senare

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

11.00-12.00

  At solmen va esser

PLATS

Stora salen

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment