Stefan Lindsköld

Vd och partner, Aktea Energy

S_Lindskäld

Moderator för spår C: Infrastruktur

Stefan är vd och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Han är även initiativtagare till Solcellsgruppen, en mötesplats för fastighetsägare och fastighetsutvecklare som arbetar med lönsamma solcellsinvesteringar.

Tidigare har Stefan ansvarat för forskningsfrågor inom NCC Sverige och varit generalsekreterare för ENCORD, the European Network of Construction Companies for Research and Development.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment