Tove Asztelý

projektledare Exploateringskontoret Stockholms stad

Tove_a

Förankrad arkitektur i industriell bostadsproduktion ger säkerställd genomförbarhet redan i tidiga detaljplaneskeden

Vi behöver fler bostäder. Bostäder som folk har råd att bo i, men som samtidigt håller en hög arkitektonisk nivå. Inte antingen det ena eller det andra, det räcker inte längre – medborgare, kommuner och politiker kräver mer av branschen.
Vi berättar hur man genom samverkan mellan kommun, arkitekt och fabrik i tidigare skeden, kan dra nytt av den industriella bostadsproduktionen och möjliggöra rimligt prissatta bostäder - utan att kompromissa med intressant arkitektur.

Tove Asztély är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad med en masterexamen i hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Hon har tidigare jobbat som planarkitekt med jobbar numera som projektledare på Exploateringskontoret i Stockholms stad.

Tisdag 1 oktober

13.00-13.45

SPÅR

F: Framtidens boende

PLATS

Lägg till i kalender

11.00-12.00

  At solmen va esser

PLATS

Stora salen

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment