2019 års samhällsbyggnadsdagar innefattar sju programspår och två huvudtalarpass. Här finner du de talare och huvudtalare som föreläser under dagarna. Här finner även moderatorerna för alla spår

Våra huvudtalare

Våra huvudtalare

Per Bolund

Språkrör för Miljöpartiet och är finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

Parul Sharma

Människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor

Kajsa Hessel

Ordförande Byggcheferna, ledamot i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

Anders Elvinsson

Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige

Jonas Lindström

Filosofie doktor i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola

Våra föreläsare

Våra föreläsare

Karolina Larsson

Förrättningslantmätare och lantmäterimyndigheten, Stockholms kommun

Jan Rosengren

Senior rådgivare Newsec och ledamot av styrelsen för SFF

Anna Kadefors

Professor i fastighetsförvaltning, Chalmers och KTH

Tove Asztelý

Projektledare Exploateringskontoret, Stockholms Stad

Helene Hill

Samhällsbyggnadsdirekttör, Huddinge kommun

Klas Bergström

Förrättningslantmätare på lantmäterimyndigheten, Göteborgs Stad

Magnus Qvant

Co-Founder at Nordic Urban Resilience Institute

Lisa Gassner

Senior förrättningslantmätare på Lantmäteriet

Ingrid Svetoft

Universitetslektor, Malmö Universitet
Arkitekt SAR/MSA Tekn Dr

Linda Sabel

Senior förrättningslantmätare, Lantmäteriet

Mikael Malmeus

Ekonom och miljöforskare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Våra moderatorer

Våra moderatorer

Peter Lindberg

Affärsansvarig för väggsystem inom Akustikbyggarna och Interoc Akustik på CDC

Agneta Persson

Head of Energy and Sustainable Cities Nordic Region, Anthesis Group

Få de senaste nyheterna

Lägg till mig