2019 års samhällsbyggnadsdagar innefattar sju programspår och två huvudtalarpass. Här finner du de talare och huvudtalare som föreläser under dagarna. Här finner även moderatorerna för alla spår

Våra huvudtalare

Våra huvudtalare

Kajsa Hessel

Ordförande Byggcheferna, ledamot i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

Anders Elvinsson

Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige

Jonas Lindström

Filosofie doktor i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola

Våra föreläsare

Våra föreläsare

Linda Sabel

Senior förrättningslantmätare, Lantmäteriet

Mikael Malmeus

Ekonom och miljöforskare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Våra moderatorer

Våra moderatorer

Peter Lindberg

Affärsansvarig för väggsystem inom Akustikbyggarna och Interoc Akustik på CDC

Agneta Persson

Head of Energy and Sustainable Cities Nordic Region, Anthesis Group

Få de senaste nyheterna

Lägg till mig