2020 års samhällsbyggnadsdagen innefattar sex programspår och ett huvudtalarpass. Här finner du de talare och huvudtalare som föreläser under dagen. Här finner även moderatorerna för alla spår

Våra huvudtalare

Våra huvudtalare

Våra föreläsare

Våra föreläsare

Våra moderatorer

Våra moderatorer

Få de senaste nyheterna

Lägg till mig