2019 års samhällsbyggnadsdagar innefattar sju programspår och två huvudtalarpass. Här finner du de talare och huvudtalare som föreläser under dagarna. Här finner även moderatorerna för alla spår

Våra huvudtalare

Våra huvudtalare

Per Bolund

språkrör för Miljöpartiet och är finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

Peter Svärd

projektchef Slussen, exploateringskontoret, Stockholms stad

Parul Sharma

människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor

Kajsa Hessel

ordförande Byggcheferna, ledamot i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

Anders Elvinsson

head of valuation & advisory på Cushman & Wakefield i Sverige

Jonas Lindström

Filosofie doktor i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola

Våra föreläsare

Våra föreläsare

Hanna Langéen

vd, civilingenjör Riskhantering & Ekosystemteknik på Structor Riskbyrån AB

Johan Böhlin

projektledare
strategisk utveckling
trafik- och infrastrukturutvckling

Lars Olsson

forskare Byggnadsfysik och innemiljö, RISE

Helena Dalhamn

affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, Svefa

Ulrika Lindmark

head of valuation & strategic analysis, Newsec Advisory in Sweden

Christina Salmhofer

hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret, Stockholms stad

Martin Andreé

verksamhetsutvecklare inom fastighetsbildning, Lantmäteriet

Karin Ahlzén

projektchef Fokus Skärholmen, exploateringskontoret, Stockholms stad

Martin Englund

projektledare plats för idrott, Riksidrottsförbundet

Jan Tärnell

affärsområdeschef värdering & analys
av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och MRICS

Tobias Larsson

chef för affärsutveckling, Newsecs förvaltningsverksamhet

Stina Stenquist

projektledare för forsknings- och utvecklingsprojekt inom hållbar stadsutveckling.

Åsa Romson

forskare och projektutvecklare inom miljöjuridik och hållbar stadsutveckling,
IVL Svenska Miljöinstitutet

Karolina Larsson

förrättningslantmätare på lantmäterimyndigheten, Stockholms kommun

Jan Rosengren

senior rådgivare Newsec och ledamot av styrelsen för SFF

Anna Kadefors

professor i fastighetsförvaltning, Chalmers och KTH

Mats Wilhelmsson

professor och vice skolchef
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH

Peder Poulsen

nätverks-/projektledare, Strateg och f.d. IT-chef
Dataföreningen i Sverige

Tove Asztelý

projektledare Exploateringskontoret, Stockholms stad

Helene Hill

samhällsbyggnadsdirekttör, Huddinge kommun

Klas Bergström

förrättningslantmätare på lantmäterimyndigheten, Göteborgs Stad

Magnus Qvant

co-Founder at Nordic Urban Resilience Institute

Lisa Gassner

senior förrättningslantmätare på Lantmäteriet

Ingrid Svetoft

universitetslektor, Malmö Universitet
Arkitekt SAR/MSA Tekn Dr

Linda Sabel

teknisk doktor, forskningssamordnare och strategisk rådgivare, Lantmäteriet

Mikael Malmeus

ekonom och miljöforskare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Våra moderatorer

Våra moderatorer

Elin Kebert

expert kompetensförsörjning Sveriges Byggindustrier

Peter Lindberg

affärsansvarig för väggsystem inom Akustikbyggarna och Interoc Akustik på CDC

Agneta Persson

Head of Energy and Sustainable Cities Nordic Region, Anthesis Group

Få de senaste nyheterna

Lägg till mig