TISDAG 13 OKT 2020

SBdagen

TISDAG 8:00 - 8:30

Frukost och ankomstregistering

PLATS

Entreplan

TID : 8:30 - 12:00

Huvudpass

MODERATOR

8:30-8:35

Vd och ordföranden hälsar alla välkomna

Plats

8:35-8:55

Plats

Talare

8:55-9:25

Vad behövs för att skapa ett hållbart samhälle och hur gör vi för att börja
idag?

Plats

9:25-9:40

Plats

Talare

9:40-10:00

Plats

Talare

10:00-10:20

Bensträckare & Fika

10:20-10:35

Plats

Talare

10:35-10:50

Plats

Talare

10:50-11:05

Plats

Talare

11:05-11:20

Plats

Talare

11:20-11:35

Plats

Talare

11:35-12:00

VD panel

Plats

12:00 – 13:00

Lunch

PROGRAMSPÅR:

Fastighetsvärdering

Moderator

13:00-13:20

Pass A:1

Plats

Talare

13:20-13:40

Pass A:2

Plats

Talare

13:45-14:00

Bensträckare

14:00-14:20

Pass A:3

Plats

Talare

14:30-14:40

Pass A:4

Plats

Talare

14:45-15:15

Bensträckare & Fika

15:15-15:40

Pass A:5

Plats

Talare

15:40-16:00

Pass A:6

Plats

Talare

16:00-16:15

Bensträckare

16:15-16:40

Pass A:7

Plats

Talare

16:40-17:00

Pass A:8

Plats

Talare

PROGRAMSPÅR:

Infrastruktur

Moderator

13:00-13:20

Pass B:1

Plats

Talare

13:30-13:45

Pass B:2

Plats

Talare

13:45-14:00

Bensträckare

14:00-14:20

Pass B:3

Plats

Talare

14:20-14:45

Pass B:4

Plats

Talare

14:45-15:15

Bensträckare & Fika

Talare

15:15-15:40

Pass B:5

Plats

Talare

15:40-16:00

Pass B:6

Plats

Talare

16:00-16:15

Bensträckare

16:15-16:40

Pass B:7

Plats

Talare

16:40-17:00

Pass A:8

Plats

Talare

PROGRAMSPÅR:

Hållbart Samhällsbyggande

Moderator

13:00-13:20

Fastighetsbranschens risker i ett förändrat klimat

Plats

13:20-13:40

Framtidsscenarier för ett hållbart samhälle utan tillväxt

Plats

13:45-14:00

Bensträckare & fika

14:00-14:20

Kan gårdagens kontorsbyggnader möta morgondagens behov?

Plats

14:20-14:45

Pass C:4

Plats

Talare

14:45-15:15

Bensträckare & Fika

15:15-15:40

Pass C:5

Plats

Talare

15:40-16:00

Pass C:6

Plats

Talare

16:00-16:15

Bensträckare

16:15-16:40

Pass C:8

Plats

Talare

16:40-17:00

Pass C:8

Plats

Talare

PROGRAMSPÅR:

Framtidens boende

Moderator

13:00-13:20

Kiruna stadsomvandling, inte som andra projekt 

Plats

13:20-13:45

Pass D:2

Plats

Talare

13:45-14:00

Bensträckare

14:00-14:20

D:3

Plats

Talare

14:20-14:45

Pass D:4

Plats

Talare

14:45-15:15

Bensträckare & Fika

15:40-16:00

Pass D:6

Plats

Talare

16:00-16:15

Bensträckare

16:15-16:40

Pass D:7

Plats

Talare

16:40-17:00

Pass D:8

Plats

Talare

PROGRAMSPÅR:

Hållbart byggande

Moderator

13:00-13:20

Hållbar projekt ledning i praktiken 

Plats

13:20-13:45

Klimatpåverkan från betongbyggande 

Plats

13:45-14:00

Bensträckare

14:00-14:20

Tittar man för första gången mer på Öst än Väst när det kommer till framtidens handel ?

Plats

14:20-14:45

Pass E:4

Plats

Talare

14:45-15:15

Bensträckare & Fika

Plats

Talare

15:15-15:40

Pass E:5

Plats

Talare

15:40-16:00

Pass E:6

Plats

Talare

16:00-16:15

Bensträckare

16:15-16:40

Pass E:7

Plats

Talare

16:40-17:00

Pass E:8

Plats

Talare

PROGRAMSPÅR:

Planer & Fastighetsjuridik

Moderator

13:00-13:20

Pass G:1

Plats

Talare

13:20-13:45

Pass G:2

Plats

Talare

13:45-14:00

Bensträckare

14:00-14:20

Pass G:3

Plats

Talare

14:20-14:45

Pass G:4

Plats

Talare

14:45-15:15

Bensträckare & Fika

15:15-15:40

Pass G:5

Plats

Talare

15:40-16:00

Pass G:6

Plats

Talare

16:00-16:15

Bensträckare

16:15-16:40

Pass G:7

Plats

Talare

16:40-17:00

Pass G:8

Plats

Talare

TID : 17:00

Avslutningstal

PLATS

M1

TID : 17:00 - 19:00

Mingel

Kvällsmiddag

19:00 - 00:00

Nalen, Regeringsgatan 74 111 39, Stockholm

Få de senaste nyheterna

Lägg till mig