Ny talare – Bo Nordlund

Bo Nordlund tituleras som Tekn. dr samt redovisnings- och värderingsspecialist med inriktning mot fastigheter/fastighetsföretag. Nordlunds bakgrund är bland annat som aukt revisor, fastighetsanalytiker på bank samt tidigare ledamot i FARs Policygrupp för redovisning.  Han kommer att tala om aktuella redovisningsregler med koppling till fastighetsvärdering under Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2018. Det händer ständigt saker i redovisningsvärlden. Nya IFRS-regler…

Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen

Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessenDet är byggnadsnämnden som är beslutande i lov- och byggprocessen. De tar beslut om den sökande får bygglov, startbesked och slutbesked. När det gäller brandskydd hämtar byggnadsnämnden ofta in synpunkter från räddningstjänsten. Hur detta samarbete fungerar eller inte fungerar varierar mycket mellan kommuner såväl som inom kommuner. Kunskapen om lov-…

Dag 2 Framtidens mobilitet och framtidssäkrad parkering

Framtidens mobilitet och framtidssäkrad parkeringDet händer mycket på mobilitetsfronten just nu. Automatiseringen, elektrifieringen och delningsekonomin kommer att prägla behoven av framtidens parkering. Hur kan kommuner och byggherrar i dagens nyproduktion möta dagens behov av parkering och samtidigt framtidssäkra våra städer och fastigheter för framtidens behov.TALARE Helena Olsson SPÅR G: Urbanitet & Samhällsutveckling TID Tis 2…

Så bygger vi grönare! Klimatpåverkan av nyproducerade bostadshus ur ett LCA-perspektiv

LCA – projekt, utvärdering av fem olika stomkonstruktioner för flerbostadshusPresentation av slutresultatet av en studie där fem olika byggnadsstommar i ett typhus har studerats under en analysperiod på 50 – 100 år. Materialet i stommarna som har legat till grund för beräkningarna är ny miljövänlig betong, massivt trä, volymelement av trä, prefabricerad stomme av betong…

Socialt hållbar stadsutveckling

Socialt hållbar stadsutveckling- möjligheter och utmaningar i det framtida samhällsbyggetJust nu studerar Jonas projektet Fokus Skärholmen som är ett profilprojekt när det gäller socialt hållbar stadsutveckling och visionerna om att ta ett helhetsgrepp kring förnyelseprocesserna av Skärholmen. Med det menas hur aktörer som vanligtvis inte har att göra med själva byggandet blir delaktiga i hur…