Biologisk mångfald i täkter

Biologisk mångfald i täkterBergmaterialindustrins täkter innebär stora ingrepp i naturen, men det finns också höga naturvärden i täkter. Anledningen är att täkterna skapar varierade miljöer med förutsättningar som är ovanliga i det omgivande landskapet. Många efterbehandlingsplaner fokuserar idag på att försöka återskapa det tidigare landskapet – ofta en relativt artfattig miljö med tät tall- eller…

Dag 2 Vilka faktorer påverkar tiden i kommunernas planeringsprocess? Stadsbyggnadsbenchen har svaret!

Vilka faktorer påverkar tiden i kommunernas planeringsprocess? Stadsbyggnadsbenchen har svaret!Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län. Genom benchmarking, att dela med sig av sina respektive erfarenheter, utmaningar och goda exempel, strävar kommunerna efter att bli bättre och effektivare i sina stadsbyggnadsprocesser.TALARE Helene Hill Stina Oja SPÅR G: Urbanitet & Samhällsutveckling TID Tis…

Den digitala undermarksrymden – Från provtagning till förvaltning

Den digitala undermarksrymden – Från provtagning till förvaltningAllt som byggs är grundlagt på eller byggs nere i jorden eller i berget, ibland kallat undermarksrymden. Det är geologernas och geoteknikernas uppgift att för samhällsbyggandets bästa beskriva förhållandena under markytan så bra som möjligt, så att de som ska dimensionera byggnader, broar o dyl har så bra…

Dag 1 Social utveckling av utsatta områden – en lönsam investering

Social utveckling av utsatta områden – en lönsam investeringGenom att arbeta med social hållbarhet i stadsutvecklingen i utsatta områden är det möjligt att skapa en positiv utvecklingsspiral. I samverkan med boende och andra aktörer är det möjligt att stärka det sociala kapitalet, stärka medborgarna, öka tryggheten samt bidra till nätverk och ett bättre rykte. En…

Hur kan staden bli trygg och tillgänglig för alla efter mörkrets inbrott?

Hur kan staden bli trygg och tillgänglig för alla efter mörkrets inbrott?Genusperspektivet är en viktig faktor som bland annat Boverket uppmärksammat. Hur sparar man energi samtidigt som man skapar trygga utomhusmiljöer? Smart teknik – fallgropar och möjligheter. Hur gestaltar vi platser så att det blir lätt att orientera sig på kvällen? Vad kommunicerar ljuset? TALARE…

Dag 1 Social utveckling av utsatta områden – en lönsam investering

Social utveckling av utsatta områden – en lönsam investeringGenom att arbeta med social hållbarhet i stadsutvecklingen i utsatta områden är det möjligt att skapa en positiv utvecklingsspiral. I samverkan med boende och andra aktörer är det möjligt att stärka det sociala kapitalet, stärka medborgarna, öka tryggheten samt bidra till nätverk och ett bättre rykte. En…

Dag 1 Lev din dröm- tillväxtskapande genom samverkan mellan landsbygds & stadsutveckling

Lev din dröm- tillväxtskapande genom samverkan mellan landsbygds & stadsutvecklinStad och land, tillsammans hand i hand. Det kanske låter som en klyscha, men visst är det så att vi är ytterst beroende av att skapa ett Sverige med stad och land i balans? Ofta talas det om den utdöende landsbygden, avflyttning, tråkigt och omodernt? Urbaniseringen…

Slå Rot – bostadshuset som utmanar

Slå Rot – bostadshuset som utmanarSlå Rot är bostadshuset som utmanar och leder vägen mot hållbart bostadsbyggande, ett projekt där Kajsa Crona var ansvarig arkitekt. I Slå Rot möter den senaste tekniken traditionellt hantverk för att skapa ett innovativt och mer hållbart bostadskvarter. Miljömålen har varit höga och tillsammans har man skapat en byggnad som…

600 000 nya bostäder på 9 år (2016-2025) – rimligt, lämpligt, trovärdigt?

600 000 nya bostäder på 9 år (2016-2025) – rimligt, lämpligt, trovärdigt?Alla känner nog till att vi behöver bygga många nya bostäder i Sverige. Frågan är hur många vi egentligen behöver. Boverket har regeringens uppdrag att årligen beräkna behovet. Här levereras en kritisk analys kring Boverkets beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet i Sverige. Hur beräknas behovet? Är…