Materialförsörjning till byggprojekt med BEAst supply

Materialförsörjning till byggprojekt med BEAst supplyLogistik handlar för oss om att effektivt leda och kontrollera våra arbetsplatser och vår försörjningskedja samt till detta nödvändiga resurs-, informations- och ekonomiska flöden. Hur kan vi göra detta som verkar i en bransch som ur digitaliseringshänseende är långt ifrån bäst i klassen? Kan en elektronisk affärsstandard bidra och förbättra…

Samhällsbyggarna presenterar Staffan Schartner som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Byggemenskaper får kalkylen att gå ihop – även på landsbygden! Staffan förklarar vad byggemenskaper är och vad de kan vara bra till med en särskild fördjupning på platser där det är svårt med kommersiellt byggande Staffan Schartner har utbildning i arkitektur och engineering mgmt från Stockholm, Århus, Wien och Rochester MI. Han har tidigare arbetat…

Samhällsbyggarna presenterar Niclas Elfström som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Som i stort sett alla andra branscher så står även fastighetsbranschen inför en stor förändring som bl.a. drivs av helt ny teknologi. Stora delar av hur förvaltning, drift och service utförs kommer att förändras radikalt. Vidare finns det många och farliga risker med digitaliseringen som behöver belysa. Så den stora frågan som detta talarpass kommer…

Samhällsbyggarna presenterar Henrik Franzén som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Grannen har stängt av din väg – hur gör du? Särskild handräckning i ljuset av Högsta domstolens dom från december 2017. Henrik Franzén är utbildad civilingenjör inom Lantmäteri (LTH – Lunds Tekniska Högskola (2004-2008)) där hans examensarbete hette ”Olovligt hinder på enskilda vägar” som berör hans presentation. Efter examen arbetade Henrik som förrättningslantmätare och från…

Hur ska städer förhålla sig till techgiganternas intåg på arenan av stadsutveckling?

Hur ska städer förhålla sig till techgiganternas intåg på arenan av stadsutveckling?När techbolag som Google genom sin plattformsstrategi tar itu med ämnen som sträcker sig med allt från autonoma fordon till det smarta hemmet och från AI till livstidsförlängning genom bioteknik – så är det kanske inte en överraskning att Googles moderbolag Alphabet, via sitt…

Samhällsbyggarna presenterar Linda Jonsson som talare på #sbdagarna2018!

Bostadsbehovet är stort men bostadsbyggandet minskar, i en högkonjunktur. Kreditrestriktionerna har redan sänkt bostadsbyggandet på konstgjord väg och för dörren står en lågkonjunktur. Hur kommer höstens riksdagsval att påverka branschen? Vad kan vi egentligen förvänta oss av bostadsbyggandet framöver? Linda Jonsson arbetar för Veidekke Sverige och utgör en del av deras bostadspolitiska expertteam. Linda skriver…

Vi presenterar Emma Eriksson & Tomas Vesterlin som talare på #sbdagarna2018!

Vi som arbetar med markexploateringar har länge levt med de förutsättningar som följer av en stigande marknad. Parternas fokus har ofta riktats mot affären som sådan medan vissa avtalsmoment har befunnit sig i skuggan. I dag möter vi nya förutsättningar. Under passet ser vi till de moment i exploaterings- och markanvisningsavtal som får särskild betydelse…

Ägarlägenheter – från pilotprojekt till kontinuerligt kunderbjudande

Ägarlägenheter – från pilotprojekt till kontinuerligt kunderbjudandeMed ett genomfört pilotprojekt i Lidingö samt ett pågående projekt i Uppsala har JM AB erbjudit ägarlägenheter på den svenska marknaden sedan 2014. Innebär det att en av nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden kommer att ta upplåtelseformen vidare? Sveriges, och därmed även JMs, begränsade utbud av ägarlägenheter…