Allmän fastighetstaxering av hyreshus, ägarlägenheter, industri, elproduktionsenheter och täkt – metoder, resultat och problem

Allmän fastighetstaxering av hyreshus, ägarlägenheter, industri, elproduktionsenheter och täkt – metoder, resultat och problemInför den senaste allmänna fastighetstaxeringen kommer ca 307 500 kommersiella taxeringsenheter att få nya taxeringsvärden. I detta pass kommer vi att belysa hur vi bedriver förberedelsearbetet, beskriva de värderingsmetoder som används vid framtagandet av taxeringsvärden, presentera resultaten och diskutera de problem som…

Hur skapar vi en stark säkerhetskultur genom ett beteendeanalytiskt ledarskap?

Hur skapar vi en stark säkerhetskultur genom ett beteendeanalytiskt ledarskap?Under föreläsningen berättar Fredrik hur vi genom vårt ledarskap kan förstärka önskade/säkra beteenden och på så sätt skapa en stark säkerhetskultur. Enligt inlärningspsykologin är kultur nämligen de beteenden som en grupp förstärker och försvagar över tid.TALARE Fredrik Rosengren, Behaviour Design Group SPÅR E: Bygg & Anläggning TID…

Hur ser köpar- respektive säljarsidan ut för skogsfastigheter idag och hur finansierar köparna sina förvärv?

Hur ser köpar- respektive säljarsidan ut för skogsfastigheter idag och hur finansierar köparna sina förvärv?Skogsfastighetsmarknaden i Sverige kännetecknas av långsiktigt stabila ägarstrukturer. Under de senaste 25 åren har det emellertid hunnit ske ganska dramatiska förändringar avseende förutsättningarna att äga skog, såsom finanskrascher, skattereformer, förvärvslagstiftning och sjunkande räntor. Har detta påverkat vem som köper och vem…

Hur länge ska priserna på åkermark fortsätta att stiga och vad driver utvecklingen mot allt högre priser?

Hur länge ska priserna på åkermark fortsätta att stiga och vad driver utvecklingen mot allt högre priser?Under seminariet kommer Martin diskutera kring frågor som: Utvecklingen av åkermarkspriser, Hur ser utvecklingen ut? Vad driver utveckling? Hur ser lönsamheten ut för spannmål?TALARE Martin Sundström SPÅR B: Fastighetsvärdering TID MÅN 1 Okt 16.15-17.00 PLATS Meddelas snart Lägg till…

Arkitektur och byggnation av äldres boendemiljöer

Arkitektur och byggnation av äldres boendemiljöerLinda är uppdragsansvarig på Marge arkitekter och en av arkitekterna bakom Trädgårdarna, vård- och omsorgsboendet som 2017 fick Sveriges arkitekters Bostadspris. I Askersund byggs nu ett nytt vård- och omsorgsboende för vilket Linda är ansvarig arkitekt. Marie är projektutvecklare på Länsgårdarna fastigheter där hon har varit med i planering och…