Intervju med Olof Johansson

 Berätta lite kort om dig själv Jag är en skåning som gick i exil och pluggade civilingenjör Samhällsbyggnad på KTH, med inräkning Bygg- och fastighetsekonomi, där jag började 2004. Jag har under min karriär jobbat mycket med förändringsarbete, nu senast inom Trafikverket men dessförinnan var jag bl.a. ansvarig för fusionen som bildade Samhällsbyggarna där Väg-…

Intervju med huvudtalaren Pernilla Johansson

  Pernilla är utbildad arkitekt och kontorschef på Okidoki arkitekter i Stockholm. Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagarna? -Vårt vinnande tävlingsbidrag för framtidens skola i Rinkeby. Förslaget handlar om hur skolan kan vara motorn i förändringsarbetet i en stadsdel.    Varför vann Okidokis förslag tävlingen om framtidens skola i Rinkeby? -Vårt tävlingsförslag träffade rakt i…

Samhällsbyggnad och segregation

Samhällsbyggnad och segregationDet talas idag mycket om att bygga socialt hållbara samhällen. Hur ställer sig denna vision i relation till de tendenser som pekar mot ett allt mer segregerat samhälle, inte minst frågan hur och var vi bor. Lindström lyfter fram utmaningar men också potentiella möjligheter i det pågående samhällsbygget.TALARE Jonas Lindström SPÅR Huvudspår Tid…

Kommentarer från sponsrad student #sbdagarna2016

– Jag blev sponsrad år 2016, under mitt första år som student på Stockholms universitet på Samhällspllnerarlinjen. Det var en fantastisk möjlighet att få delta på samhällsbyggnadsdagarna. Under två otroligt roliga dagar hann jag utöka mitt nätverk, träffa massor med spännande nya företag och lyssna på inspirerande talare. Dagarna öppnade verkligen upp mitt intresse för…

Intervju med Niels Boye

 Niels är dansk och jobbar på Tillväxtverket i Malmö med att genomföra ett EU-program som täcker stora delar av Danmark, Sverige och Norge (INTERREG Öresund-Kattegat-Skagerrak). Samtidigt är jag kontaktperson i Sverige for URBACT-programmet som ger stöd för utbyte och lärande inom integrerad hållbar stadsutveckling i Europa. Min roll som nationell kontaktpunkt för URBACT innebär bland…