Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober! Nu kör vi med livesändning!

Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober! Nu kör vi med livesändning! Samhällsbyggnadsdagarna 2019 är Sveriges mötesplats för framtidens boende! Här kan du upptäcka det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar, bli inspirerad och fördjupa din kunskap samt knyta nya viktiga kontakter. På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer, universitet, högskolor…

Kenneth Johansson, head of regional network Ellevio talar på #sbdagarna2019

Kapacitetsutmaningar för elnäten i växande städer -Fokus Stockholm Det är ingen hemlighet att det börjar bli trångt i elnäten i växande storstäder. Samtidigt blir konkurrensen om marken allt hårdare när andra infrastrukturägare som Vatten och Avlopp, Fjärrvärme, Spårbunden trafik som järnvägar, tunnelbana, spårvägar, vägar byggs ut samtidigt för att ta hand om den växande befolkningen…

Frida Kargle talar på #sbdagarna2019

Frida Kargle, gruppchef transport och innovation, Sweco talar på #sbdagarna2019 Framtidens samhälle: det glokala eller urgala? Frida har många års erfarenhet inom transportområdet, framför allt inom person¬transporter. Frida har tidigare arbetat som kollektivtrafikstrateg på Göteborgs Stad och bland annat utvecklat samverkansformer för kollektivtrafik på såväl regional som kommunal nivå. Idag ligger Fridas fokus på framtidens behov…