Digital adoption and value creation in real estate management – a system perspective

Digital adoption and value creation in real estate management – a system perspectiveIdag är det starkt fokus i seminarier och branschpress på hur digitalisering kommer att påverka bygg- och fastighetssektorn. Privata och offentliga fastighetsägare har en central roll i innovationssystemet i sektorn, men få av dem har en stark tradition av att driva utveckling och…

Bostadsbehoven i Stockholmsregionen, ett 2050-perspektiv

Bostadsbehoven i Stockholmsregionen, ett 2050-perspektivStockholmsregionens befolkning växer vilket ställer krav på alla aktörer i regionen, vi behöver gemensamt utveckla bostäder, infrastruktur och service. Hösten 2018 vann den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, laga kraft. En långsiktig plan för en hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Kunskapen om bostadsmarknaden är en av grundpelarna i arbetet med att genomföra…

Kim Örtenblad & Olof Evers från region Stockholm talar på #sbdagarna2019

Bostadsbehoven i Stockholmsregionen, ett 2050-perspektiv Presentationen inleds med en kort bakgrund om regionplanering och regionplaneringens roll. Därefter går vi in på de långsiktiga demografiska förutsättningarna för regionen samt vilket behov av bostadstillskott det genererar. Befolkningsutvecklingen, människors rörlighet på bostadsmarknaden och befintligt bostadsbestånd har betydelse för vilka bostäder vi behöver komplettera med. Detta avser vi problematisera…

Platssamverkan som modell för ökad säkerhet och trygghet

Platssamverkan som modell för ökad säkerhet och trygghetHur skapas offentliga platser där alla är välkomna? Varför är det viktigt med platssamverkan. Hur ska platssamverkan med BID-inspiration organiseras och drivas? Vilka erfarenheter finns och vilka är framgångsfaktorerna?TALARE Magnus Lindgren SPÅR F: Framtidens boende Tid Tisdag 1 oktober 13:00-13.45 PLATS Meddelas snart Lägg till i kalendern

Workshop – Det välmående samhället börjar med dig med Mary Juusela

En världsunik studie kring mångfald och tolerans ligger till grund för Mary Juuselas workshops om integration, identitet och fördomar. Om vad som gör att människor hamnar utanför och hur det påverkar individens hälsa och potential. Och varför individ, samhälle och Sverige tjänar på att vi tar hand om varandra. Hennes Lika Olika-metod används inom värdegrundsarbete…

Forskning och innovation som pusselbitar i ett hållbart samhällsbyggande

Forskning och innovation som pusselbitar i ett hållbart samhällsbyggandeHållbarhet och framtidsfrågor står högst upp på Anitas Aspegrens agenda. Hon kommer att prata om vikten av att jobba tillsammans över sektorsgränserna för att skapa det hållbara och goda samhället för alla. De många aktörerna i samhällsbyggandet har skilda roller och bidrar på olika sätt, oavsett var…