Vi är stolta att presentera Ditte Lysgaard Vind som huvudtalare på #sbdagarna2019

Danska Lendager Group har specialiserats sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnit byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Nyligen uppförde man Up-cycled studios, tjugo radhus i Örestad utanför Köpenhamn, som byggts i huvudsak av återvunna material. Varje hus har solpaneler och en takterass som möjliggör odling. Projektet beräknas generera 60% mindre koldioxidutsläpp över 50 år än andra…

Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbar framtid!

Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbarframtid Danska Lendager Group har specialiserats sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnit byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Nyligen uppförde man Up-cycled studios, tjugo radhus i Örestad utanför Köpenhamn, som byggts i huvudsak av återvunna material. Varje hus har solpaneler och en takterass som möjliggör odling. Projektet beräknas generera 60% mindre koldioxidutsläpp…

Smarta gator

Smarta gatorVåra städer består till 20-30% av gator, en fundamental infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Dagens gator är utdaterade och så även vårt regelverk. Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och…

Samhällsbyggnad och segregation

Samhällsbyggnad och segregationDet talas idag mycket om att bygga socialt hållbara samhällen. Hur ställer sig denna vision i relation till de tendenser som pekar mot ett allt mer segregerat samhälle, inte minst frågan hur och var vi bor. Lindström lyfter fram utmaningar men också potentiella möjligheter i det pågående samhällsbygget.TALARE Jonas Lindström SPÅR Huvudspår Tid…

Staden som testbädd?

Staden som testbäddSjälvkörande fordon, uppkopplad infrastruktur och verktyg för medborgardialog. För att bygga framtidens hållbara städer och samhällen är förmågan att jobba över bransch- och teknikgränser central. Pia Sandvik, vd för det statliga forskningsinstitutet RISE, berättar om hur staden kan användas som testbädd och om hur RISE skapar samverkansplattformar som knyter samman aktörer inom bland…

Vi är stolta att presentera Monika Albertsson som talare på #sbdagarna2019

Är framtidens bostäder långsiktigt användbara? Bostadsanpassning kostar samhället stora summor varje år, så även i nybyggda lägenheter som ska vara tillgängliga redan från början. En onödig kostnad. Kravet på att en bostad ska kunna användas i livets alla skeden, också när man blir äldre eller får en funktionsnedsättning, står i lagstiftningen. Idag krymps lägenhetsytan i…

Är framtidens bostäder långsiktigt användbara?

Är framtidens bostäder långsiktigt användbara?Bostadsanpassning kostar samhället stora summor varje år, så även i nybyggda lägenheter som ska vara tillgängliga redan från början. En onödig kostnad. Kravet på att en bostad ska kunna användas i livets alla skeden, också när man blir äldre eller får en funktionsnedsättning, står i lagstiftningen. Idag krymps lägenhetsytan i våra…