Ingrid Svetoft talar på #sbdagarna2019

Är det korta perspektivets tid förbi? – Exempel på goda plan- och byggprocesser En sammanfattning och presentation av följeforskning från tre storskaliga Case. Där projekt med olika inriktning beskrivs för att ge inspiration till vad som är möjligt att producera i samverkan. Att bättre utnyttja tillgängliga resurser som tid, pengar och kunskap kräver utrymme för…

Vi är stolta att presentera Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i rådet för hållbara städer som talare på #sbdagarna2019

Arkitektur och samhällsutmaningar Vi står inför en rad stora samhällsutmaningar som bostadsbrist, segregation och klimatförändringar. Hur vi bygger och organiserar våra städer påverkar oss människor och vår miljö. Politik för gestaltad livsmiljö och Strategi för levande städer utgör regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och Ordförande i Rådet för hållbara städer berättar om…

Digital samhällsbyggnadsprocess – nationell åtkomst till all geodata för alla aktörer

Vi är stolta att presentera Malin Klintborg som talare på Samhällsbyggnadsdagarna 2019! Lyssna till Lantmäteriets slutrapport och förslag på lösning för hur nationell åtkomst till all geodata i samhällsbyggnadsprocessen, för alla aktörer ska kunna uppnås. Malin är uppdragsledare för Lantmäteriets regeringsuppdrag Smartare samhällsbyggnadsprocess, ett uppdrag med mer än 300 inblandade aktörer.

Anette Frumerie medverkar i VD panel om framtidens bostadsmarknad på #sbdagarna2019

Framtidens bostadsmarknad Temat för årets Samhällsbyggnadsdagar är framtidens boende. Men vad kan vi säga om framtidens bostadsmarknad? Hör VD-panelen tala om bostadsmarknaden idag och imorgon! Anette har jobbat i branschen i 25 år, 17 år på JM (medlem i koncernledningen) och ett par år på Skanska. På Besqab sedan 2012 Besqab börsnoterades 2014 (under Anettes…

Ta cykeln till #sbdagarna2019

Ta cykeln till Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2019! Vi har ordnat med riktigt mycket plats för cykelparkering för att göra Samhällsbyggnadsdagarna ännu mer hållbara. Kommer finnas möjlighet till cykelreparation båda dagarna mellan 8 och 12 #sbdagarna2019 #hållbarhet #cykla   Photo by Erik Witsoe on Unsplash

Hur kundresor och robotar hjälper oss att möta framtiden

Maria Petrusson och Max Lokrantz talar på Samhällsbyggnadsdagarna! För att Lantmäteriet ska klara sitt uppdrag inom fastighetsbildning pågår ett antal aktiviteter, bl.a. utveckling av AI-robotar, ett förändrat arbetssätt, kundresor och nya sätt att följa upp verksamheten. Maria är digital strateg med flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsledning. Har som utvecklingschef ansvar för att driva digital…