Johan Norén talar på #sbdagarna2019

Brandskydd, digitalisering och den obrutna informationskedjan I branden i Grenfell Tower 2017 såg vi 71 personer mista livet i ett av de värsta brandscenarier man kan tänka sig. Händelsen saknar motstycke och leder till förändrade regler i både England och Europa. Det engelska systemet konstateras ha fallerat och vara otillräckligt, och i Sverige ser vi…

Vad är gåendets roll i framtidens uppkopplade transportsystem?

David Lindelöw talar på #sbdagarna2019 Gåendet balanserar på skärningspunkten mellan stadsbyggnad och trafikplanering. Det utgör ett lackmustest för hur väl vi lyckas med ambitionen att skapa goda stadsmiljöer. Hur hanterar vi detta omistliga färdsätt i framtidens städer där ett automatiserat och digitaliserat resande kan vara ett fullbordat faktum? David arbetar som trafikplanerare och utredare på…

Samhällsbyggarna klimatkompenserar #sbdagarna2019!

Samhällsbyggarna klimatkompenserar för Samhällsbyggnadsdagarna den 1-2 oktober 2019. Som deltagare kan du också klimatkompensera för din resa till konferensen exempelvis genom Zeromission eller Vi-skogen. Vi vill underlätta för dig som deltagare att resa klimatsmart till #sbdagarna och håller dem därför på Stockholm Waterfront Congress Centre, ett Green key märkt konferenscenter. Det är nära till tåg,…

Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden

Christina Gustafsson, gästforskare från KTH​ talar på Samhällsbyggnadsdagarna! Utveckling av synsätt och metoder för fastighetsvärdering samt hur värderingsbranschen förändrats från 1960-talet fram till idag. Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Hur görs fastighetsvärdering 2030 – som nu eller vad förändras? Föredraget baseras på en ny bok med samma titel…

Malin Löfsjögård talar på Samhällsbyggnadsdagarna

Minskad klimatpåverkan från betong till infrastruktur Stora satsningar på infrastruktur finns kommande år och det finns möjlighet att kraftigt minska klimatpåverkan från den betong som kommer användas till projekten. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har Betonginitiativet tagit fram Färdplan för klimatneutral betong som överlämnades till regeringen förra året. Betonginitiativet består av en rad aktörer som…

Vi är glada att presentera Christoffer Börjesson som huvudtalare på #sbdagarna2019

Techbolag som samhällsbyggare Det Google-ägda bolaget Sidewalk Labs designar ett distrikt i Torontos ”Eastern Waterfront” för att ta itu med utmaningarna kring stadsutveckling i den digitala tidsåldern. Uber och andra techbolag driver utvecklingen för mobilitet med självkörande bilar, sparkcyklar och lånecyklar. Hur ska städer förhålla sig när techbolag bygger hus, erbjuder transport och hanterar allt…

Vi är stolta att presentera Nils Styf, vd Hemsö som talare på #sbdagarna2019

Hur skapar vi en hållbar skolmiljö? Skolan står inför stora utmaningar, med brist på både bra skolmiljöer och lärare. Den främsta anledningen till att lärare lämnar yrket är arbetsmiljön. Regeringen, kommuner, fastighetsägare, ansvariga för fristående skolor och rektorer behöver verka för mer långsiktiga förutsättningar för bättre skolmiljöer. Hemsöhjälper Sveriges kommuner att skapa den sociala infrastruktur…

Vi är stolta att presentera Carl-Johan Engström som talare på #sbdagarna2019

En bostadspolitik för Sveige – Ett nytt samhällskontrakt för långsiktigt hållbar stadsutveckling Bostadsbristen med tilltagande trångboddhet och hemlöshet förvärras av en stor befolkningsökning. Problemen skärps med växande behov av anpassade bostäder till äldre och med unga som behöver flytta till studieorter, bilda hushåll eller ta arbete på annan ort. Sverige har länge saknat en bostadspolitik…