Karin Zakariasson deltar i paneldiskussion om värderingsföretagens syn på marknaden på #sbdagarna2019

Värderingsföretagens syn på marknaden Beskrivningen är jag lite osäker på vad du vill ha. Arbetat på Savills som chef sedan 2010, där jag har byggt upp värderingsavdelningen. Vi värderar alla typer av fastigheter (exkl privatbostäder och lantbruk). Har nära samarbete med mina europeiska Savillskollegor. Har tidigare arbetat på Newsec med analys och värdering, på Stadshypotek…

Anna Möller talar på #sbdagarna2019

Havet kommer Vellinge kommun är omgärdat av vatten och är redan idag utsatt för tillfälliga högvatten. Kommunen arbetar aktivt med att klimatanpassa Falsterbonäset och för att skydda befintlig bebyggelse planerar kommunen att anlägga en ca 21 kilometer lång vall längs kusten. Presentationen belyser problematiken med olika intressefrågor och ansvar utifrån kommunens och de boendes perspektiv.…

Vi är stolta att presentera Peter Svärd, projektchef Slussen, Stockholms stad som talare på #sbdagarna2019

Highlighting Slussen Slussen, ett av exploateringskontorets mest omtalade projekt, ska anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Nu i höst sker några av de mest avgörande arbetena. Hör mer om det tidskritiska bygget av den nya bussterminalen i Katarinaberget och om de tekniska utmaningarna med produktionen av den nya huvudbron, i guld.…

Christina Salmhofer, Hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret, Stockholms stad talar på #sbdagarna2019

Norra Djurgårdsstaden – från vision till verklighet Vad är utmaningarna och hur har det gått med hållbarhetskraven i Norra Djurgårdsstaden? Stockholm stad äger marken och ställer ambitiösa hållbarhetskrav på de som utvecklar, bygger och förvaltar området. Gammal industrimark förvandlas till en blandad stad med 12000 lägenheter och 35000 arbetsplatser. Staden arbetar systematiskt och strukturerat genom…

Martin Andreé talar om juridiska hinder för digital samhällsbyggnadsprocess på #sbdagarna2019

Juridiska hinder för digital samhällsbyggnadsprocess Inom Smart Built Environment projektet DigSam har en kartläggning genomförts för att identifiera vilka administrativa och juridiska hinder som begränsar möjligheterna att driva ett aktivt digitaliseringsarbete. I kartläggningsarbetet har vi träffat aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen både från offentlig och privat verksamhet för att skapa en bred bild om hur man arbetar…

Ulrika Lindmark, deltar i paneldiskussion om värderingsföretagens syn på marknaden på #sbdagarna2019

Värderingsföretagens syn på marknaden Sveriges ledande företag inom fastighetsvärdering ger gemensamt sin syn på fastighetsmarknaden just nu. Vart är priserna påväg och vilka fastighetsmarknaden är mest intressanta? Arbetat på Savills som chef sedan 2010, där jag har byggt upp värderingsavdelningen. Vi värderar alla typer av fastigheter (exkl privatbostäder och lantbruk). Har nära samarbete med mina…

Karin Ahlzén, Projektchef Fokus Skärholmen, exploateringskontoret, Stockholms stad talar på #sbdagarna2019

Fokus Skärholmen – Nycklar för social hållbarhet Hur stärks det lokala perspektivet på riktigt och vilka nycklar har hjälpt projektet att konkretisera social hållbarhet i Skärholmen? Karin startar på Skärholmens torg och berättar under resan både om markanvisningar utifrån sociala krav och hur man arbetat i stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, Stockholm stads profilprojekt för socialt hållbar…