Kenneth Johansson, head of regional network Ellevio talar på #sbdagarna2019

Kapacitetsutmaningar för elnäten i växande städer -Fokus Stockholm Det är ingen hemlighet att det börjar bli trångt i elnäten i växande storstäder. Samtidigt blir konkurrensen om marken allt hårdare när andra infrastrukturägare som Vatten och Avlopp, Fjärrvärme, Spårbunden trafik som järnvägar, tunnelbana, spårvägar, vägar byggs ut samtidigt för att ta hand om den växande befolkningen…

Frida Kargle talar på #sbdagarna2019

Frida Kargle, gruppchef transport och innovation, Sweco talar på #sbdagarna2019 Framtidens samhälle: det glokala eller urgala? Frida har många års erfarenhet inom transportområdet, framför allt inom person¬transporter. Frida har tidigare arbetat som kollektivtrafikstrateg på Göteborgs Stad och bland annat utvecklat samverkansformer för kollektivtrafik på såväl regional som kommunal nivå. Idag ligger Fridas fokus på framtidens behov…

Kristina Hall talar på #sbdagarna2019

Kristina Hall, programledare, VA SYD Hur bygger man en stad ur ett vattenperspektiv? Går det att utforma städer så att vi temporärt kan hantera stora regnmängder men också utnyttja det vatten som faller och på så sätt minska vår dricksvattenförbrukning. Kristina Hall har de senaste 10 åren arbetat med hållbar stadsutveckling ut ett dagvatten- och skyfallsperspektiv.…

Erik Bruhn talar på #sbdagarna2019

Erik Bruhn, vd för Archus Arkitektur talar på #sbdagarna2019 Morgondagens bostadskoncept- Mindre boenden fyllda med personlighet och service Erik Bruhn är VD för Archus Arkitektur och utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Erik arbetar som uppdragsansvarig främst i kontors- och bostadsprojekt åt privata och offentliga beställare och delägare i Archus AB. Ökade byggpriser och…

Tips för att minska din miljöpåverkan under #sbdagarna2019

Välj ett så miljövänligt transportalternativ som möjligt till och från #sbdagarna2019 Källsortera ditt avfall på rätt sätt. Fyll gärna din egen vattenflaska med kranvatten. Prova gärna vår goda vegetariska mat. Visste du att: köttproduktionen står för nästan 15% av jordens totala koldioxidutsläpp om du flyger sträckan Stockholm-Göteborg motsvarar utsläppen lika mycket som 74 000 tågresor…