Framtidsscenarier för ett hållbart samhälle utan tillväxt

Jonas Lind talar på Samhällsbyggnadsdagen Hur kan framtidsscenarier bli ett effektivt verktyg i att driva på en snabbare omställning mot ett hållbart samhälle? För att planera för en oviss framtid och skapa större förståelse för de olika skepnader ett framtida hållbart samhälle kan ta, behövs diskussioner som använder etablerade metoder för framtidsstudier på kommunal och…

Filip Elland talar på #sbdagen2020

Fastighetsbranschens risker i ett förändrat klimat I takt med digitaliseringen och förfinade klimatscenarion ökar informationen och kunskapen i branschen om hur våra byggnader och fastigheter kommer påverkas av klimatförändringarna. Även om flera av de fysiska riskerna ligger en bit fram i tiden, 2050-2100 kommer informationen behöva värderas in långt före. För vem kommer vilja sitta…

Max Barcley talar på #sbdagen2020

Max Barclay, Head of Newsec Advisory Max Barclay är Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet. Newsec har 2000 medarbetare inom Advisory och Property Asset Management med närvaro i hela Norden och Baltikum. Max har mer än 20 års erfarenhet från den nordiska fastighetsbranschen. Han är även ordförande för ULI Sverige och en av huvudägarna i Stronghold Group…

Klimatförbättrad betong för minskad klimatpåverkan redan idag – Malin Löfsjögård talar på #sbdagen2020

Klimatförbättrad betong för minskad klimatpåverkan redan idag Idag finns det ett stort behov av att bygga nytt för att rusta Sverige för fler invånare. Parallellt är det nödvändigt att minska utsläppen och där målsättningen är att 2045 ska Sverige vara ett klimatneutralt samhälle. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har betongbranschen tillsammans med en rad andra…

Vem vinner 2020 års pris Excellence in Civil Engineering?

Skulpturen V-kronan tilldelas vinnaren av utmärkelsen Excellence in Civil Engineering   Priset Årets Excellence in Civil Engineering delas för tredje gången ut på Samhällsbyggnadsdagens middag den 13 oktober 2020 Priset tilldelas en yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn. Årets Excellence in Civil Engineering har, genom sitt tekniska kunnande, bidragit till att…

Vinn pris för bästa examensarbete inom Fastighetsekonomi eller Fastighetsrätt

Samhällsbyggarna kommer vid årets Samhällsbyggnadagen  den 13 oktober i Stockholm, att dela ut pris för bästa examensarbeten inom Fastighetsekonomi och Fastighetsrätt.    Ämnesområdet fastighetsrätt omfattar frågor om plan- och byggrätt, fastighets­bildnings­rätt, finansiering av gemensamma nyttigheter samt åtkomst och ersättningsfrågor, m.m. Ämnesområdet fastighetsekonomi omfattar i det här sammanhanget olika typer av fastigheter som förvaltningsfastigheter, småhus och bostadsrättslägenheter samt…

Vem blir Clarence Morberg pristagare 2020?

Clarence Morberg-priset delas årligen ut till yngre yrkesverksam person. Pristagaren erhåller en prissumma om 20 000 kr.    Person som fungerat som förebild för yngre kollegor i Samhällsbyggnadsbranschen inom något eller några av nedanstående områden:   Gott ledarskap Idérikedom Kompetensuppbyggnad Forskning & utveckling  Undervisning Hållbarhet Utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser Främjande av samhällsutvecklingen Nästa pris delas ut…

Köp din biljett idag och få earlybird pris!

Fram till midsommar kan du köpa din biljett till #sbdagen2020 till earlybird- och medlemspris samtidigt! Ett erbjudande du inte vill missa! På samhällsbyggnadsdagen kan du upptäcka det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar, bli inspirerad och fördjupa din kunskap samt knyta nya viktiga kontakter. På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i…

Vem blir årets Samhällsbyggare 2020? – skicka in din nominering!

Skulpturen S-kronan tilldelas vinnaren av utmärkelsen Årets Samhällsbyggare.   Priset Årets Samhällsbyggare delas årligen ut till yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn. Kriterier Person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen genom en betydande insats inom något eller några av nedanstående områden:   Gott ledarskap Idérikedom Kompetensuppbyggnad Forskning &…