Tre snabba med Jonas Lind

1: Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagen? – Jag ska prata om hur vi kan använda scenarier om framtiden som ett konkret och praktiskt verktyg för att tänka bortanför hur samhället fungerar idag och öppna upp för nya tankar kring hur ett samhälle kan organiseras för att uppnå hållbarhetsmålen. En omställning till ett hållbart…