Vem blir Clarence Morberg pristagare 2020?

Clarence Morberg-priset delas årligen ut till yngre yrkesverksam person. Pristagaren erhåller en prissumma om 20 000 kr.    Person som fungerat som förebild för yngre kollegor i Samhällsbyggnadsbranschen inom något eller några av nedanstående områden:   Gott ledarskap Idérikedom Kompetensuppbyggnad Forskning & utveckling  Undervisning Hållbarhet Utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser Främjande av samhällsutvecklingen Nästa pris delas ut…