Framtidens bostäder i trädgårdsstaden

Framtidens bostäder i trädgårdsstaden

14.30-14.40

Joakim Henriksson
vd Obos

 

Programpunkten är i Samarbete med Obos Sverige.