Framtidens bostäder i trädgårdsstaden

Framtidens bostäder i trädgårdsstaden

Tisdag 26 oktober

14.30–14.40

Ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara stadsdelar. Trädgårdsstäder är framtiden.

Det menar Joakim Henriksson, vd OBOS Sverige AB – bostadsutvecklaren som har vidareutvecklat den allmänna definitionen för en trädgårdsstad och konceptualiserat det.

”Vi som bostadsutvecklare har ett ansvar att bygga för framtiden. Vi vet att 7 av 10 människor vill bo i ett eget hus och genom blandad bebyggelse kan vi uppfylla dessa drömmar. Vi tror på att trädgårdsstäder är framtidens förtätning och det bästa alternativet för att skapa värde för både människa och miljö.”, säger Joakim Henriksson.

 


Joakim Henriksson
Vd Obos Sverige

Programpunkten hålls i samarbete med Obos Sverige.