Trädgårdsstaden gör comeback

Trädgårdsstaden gör comeback

Trädgårdsstaden växte fram som ett alternativ till de mörka, trånga och ohälsosamma innerstadsboenden som präglade industrialismens Storbritannien. En blandning av hustyper och funktioner i småstadslik miljö skulle ge industriarbetarna ett bättre liv. 

Detta inspirerade stadsbyggandet i hela Europa, så även i Sverige. Men med nya tendenser, exempelvis funktionalismen, har trädgårdsstaden inte funnits med som ett alternativ i stadsplaneringen. Och under de senaste årtiondena har förtätning ofta handlat om trängre och högre.

Under fjolåret påbörjades fyra gånger så många lägenheter i flerbostadshus jämfört med småhus. Samtidigt visar undersökningar, exempelvis från Boverket, att en majoritet svenskar föredrar småhuset framför lägenheten. 

Nu har röster från både bransch och politik höjts för att vända utvecklingen: Bygg det som folk vill ha – bygg mer trädgårdsstad!

 

14.40–15.00

Panel:

Joakim Henriksson
vd Obos

Monica Andersson
universitetslektor Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet

Robert Boije
chefsekonom SBAB

 

>>Läs mer: Faller trädgårdsstaden i god jord? Nya perspektiv på historisk idé med framtiden för sig