Aktuella rättsfall inom fastighetsjuridik

Aktuella rättsfall inom fastighetsjuridik

14.15-15.00

 

Genomgång av den gånga årets intressanta domar från Mark- och miljödomstolen och Högsta domstolen avseende ersättning- och värderingsfrågor

 

Rolf Simon, Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad Fastighetsvärderare, Forum fastighetsekonomi

Maria Nilsson, Civ ing Lantmäteri, av Samhällsbyggarna auktoriserad intern värderare, NordionEnergi AB.