De nya strandskyddsreglerna och byggande och boende på landsbygd

Tisdag 26 oktober

13.50-14.20

 

Byggandet vid landets stränder har en stor betydelse för landsbygdsutvecklingen. Förslag  finns om att det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01) drog slutsatsen att lättnader i strandskyddet i landsbygder inte bör medföra risk för överetablering eller att strandskyddets syften äventyras.

Hur ser dagens regeltillämpning ut och vilka regler kommer att gälla från och med 1 januari 2022 då utredarens förslag på lagändringar väntas träda i kraft.

Läs mer: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78

 


Maria  Gardfjell (MP)

Riksdagsledamot Miljöpartiet,  landsbygdspolitisk talesperson, 1:e vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet


Ola  Johansson (C)

Riksdagsledamot Centerpartiet,  bostadspolitisk talesperson, ledamot i civilutskottet

Leif Norell
Tekn. doktor lantmäteri, konsult, tidigare Lantmäteriet. Medförfattare till boken Intresseavvägningar inom fastighetsrätten

 

Moderator: Caroline Szyber