De nya strandskyddsreglerna och byggande och boende på landsbygd

De nya strandskyddsreglerna och byggande och boende på landsbygd

13.50

Byggandet  vid landets  stränder  har en  stor betydelse  för landsbygdsutvecklingen. Förslag  finns om  att det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01) drog slutsatsen att lättnader i strandskyddet i landsbygder inte bör medföra risk för överetablering eller att strandskyddets syften äventyras. Hur ser dagens regeltillämpning ut och vilka regler kommer att gälla 2022?

 

Medverkande

  • Maria  Gardfjell ( MP),  riksdagsledamot,  landsbygdspolitisk talesperson,  1:e vice ordförande i miljö-och jordbruksutskottet
  • Ola  Johansson  ( C) , riksdagsledamot,  bostadspolitisk talesperson, ledamot i  civilutskottet
  • Leif  Norell,  tekn. doktor lantmäteri, konsult, tidigare Lantmäteriet. Medförfattare till boken Intresseavvägningar inom fastighetsrätten.