Hur kommer proptech att förändra fastighetsbranschen?

Tisdag 26 oktober

10.00-10.20

 

Proptech är samlingsnamnet för alla de tekniska innovationer som spås revolutionera det mesta som rör våra fastigheter: som ägare och förvaltare, som hyresgäst och boende, som investerare eller långivare, som byggherre och entreprenör. Branschen tar nu stormsteg mot framtidens affärslösningar drivna av big data, visualiseringar och artificiell intelligens. Men det finns också många hinder att övervinna, exempelvis inom lagstiftning branschpraxis, och olika system som inte talar samma språk. Och det finns flera satsningar och spaningar som aldrig bar frukt eller blev av. Innebär det faktum att färre start-ups etablerar sig upp inom proptech att boomen är över – eller att sektorn nu är mer mogen och realistisk? Här är passet som ger dig vägledning i var branschen befinner sig i dag – och vart är den är på väg i framtiden.

 


Magnus Svategård,
Digital Investment & Transformations Stronghold Invest AB Co-Founder Nordic PropTech Initiative


Lisa Anger ,
Director of PropTech and Digital Strategy, Croisette


Carl Ståhle,
Digital specialist, Sveriges Allmännytta

 

Moderator: Caroline Szyber