Hur påverkar den demografiska utvecklingen behovet av samhällsfastigheter?

Tisdag 26 oktober

13.00-13.20

Sveriges demografiska utveckling kanske inte ser ut som vi tidigare trott. 

Hur påverkar det behovet av olika typer av samhällsfastigheter? Vilka förändringar ser vi framför oss och hur bör kommunerna planera för att möta utvecklingen och tillgodose behoven? 

Maria Pleiborn presenterar de demografiska förändringarna vi kan vänta oss och ger exempel på bra strategier för både kommuner och fastighetsägare.


Maria Pleiborn
Seniorkonsult, demograf, WSP