Hur påverkas behovet av Samhällsfastigheter av befolkningsförändringar?

Hur påverkas behovet av samhällsfastigheter av demografin framöver?

13.00

Maria Pleiborn, seniorkonsult, demograf, WSP

Sveriges demografiska utveckling kanske inte ser ut som vi tidigare trott. Hur påverkar det behovet av olika typer av samhällsfastigheter. Vilka förändringar ser vi framför oss och hur bör kommunerna planera för att möta utvecklingen och tillgodose behoven? Maria presenterar de demografiska förändringarna vi kan vänta oss och ger exempel på bra strategier för både kommuner och fastighetsägare.